Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

MANDAATBESLUIT

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMANDAATBESLUIT
CiteertitelMANDAATBESLUIT
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
  2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2018Nieuwe regeling

05-02-2018

gmb-2018-33492

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT

De Heffingsambtenaar,

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Gemeentewet;

Besluit

 

Besloten op 5 februari 2018

De Heffingsambtenaar van de Gemeente Helmond,

mevr. C.Klesman-Nacken