Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Mandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing Gemeente Helmond 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing Gemeente Helmond 2008
CiteertitelMandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing Gemeente Helmond 2008
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:5
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:11
 4. Wet tijdelijk huisverbod, art. 3, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-200801-01-2009nieuwe regeling

11-12-2008

Gemeenteblad, 2008, 79

Burgemeester, 2008, --

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing Gemeente Helmond 2008

 

 

De burgemeester van Helmond,

 

Gelet op artikel 10:4, 10:5 en 10:11 van de Algemene wet bestuursrecht & artikel 3 eerste lid Wet tijdelijk huisverbod

 

besluit:

 

 • I.

  Een ondertekeningmandaat te verlenen aan de politieambtenaren die werkzaam zijn bij de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost en die de functie vervullen van hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van een huisverbod als bedoeld in de Wet tijdelijk huisverbod;

 • II.

  Te bepalen dat de hulpofficier van justitie die belast is met de feitelijke uitvoering van een huisverbod de volgende handelingen mag verrichten:

  • a.

   bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, voordat wordt besloten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 eerste lid jo. artikel 2 derde lid Wet tijdelijk huisverbod);

  • b.

   in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 eerste lid jo. artikel 2 zevende lid Wet tijdelijk huisverbod);

  • c.

   het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven aan de huisgenoten van de uithuis geplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening of Bureau Jeugdzorg bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan

   (artikel 3 eerste lid jo. artikel 2 achtste lid Wet tijdelijk huisverbod);

  • d.

   het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuis geplaatste nadat hij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 eerste lid jo. artikel 5 eerste lid Wet tijdelijk huisverbod).

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking, en werkt in voorkomende gevallen terug tot 1 januari 2009

 

Op 6 november 2008 is door het Regionaal College van de politieregio Brabant Zuid-Oost met instemming van de korpsbeheerder ingestemd met het Mandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing Helmond 2008.

Besloten door de burgemeester op 11 december 2008.

De burgemeester van Helmond

drs. A.A.M. Jacobs

Bekend gemaakt op:

11 december 2008

De gemeentesecretaris,

mr. A.C.J.M. de Kroon