Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Invoer stallingsverbod Kanaalzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInvoer stallingsverbod Kanaalzone
CiteertitelInvoer stallingsverbod Kanaalzone
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2009nieuwe regeling

07-04-2009

Gemeenteblad, 2009, 40

Raadsbesluit, 2009, 0955180

Tekst van de regeling

Intitulé

Invoer stallingsverbod Kanaalzone

 

 

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 februari 2009

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

  • 1.

    Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het gebied waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan: het gebied omsloten door en met inbegrip van de Kasteellaan, Havenweg, Watermolenwal, Ameidewal, Noord Koninginnewal, Zuid Koninginnewal, N270, Kegelbaan en Parkweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. Voor de Kasteellaan en Havenweg (Havenplein) geldt dit verbod alleen op vrijdagnacht van 22.00 – 04.00 en zaterdagnacht van 22.00 – 04.00 uur.

  • 2.

    De kosten voortvloeiend uit de hiervoor genoemde activiteiten, voor een bedrag van € 38.018,-- te dekken uit de BDU-SIV, open doelstelling. Deze biedt hiervoor voldoende ruimte.

  • 3.

    Hiervoor begrotingswijziging 22-2009 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 april 2009.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

Drs. A.A.M. Jacobs

De griffier,

Mr. J.P.T.M. Jaspers

Bekend gemaakt op:

17 april 2009

De gemeentesecretaris,

mr. A.C.J.M. de Kroon