Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven Helmond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven Helmond 2018
CiteertitelPrivaatrechtelijke tarieven Helmond 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2017, de Privaatrechtelijke tarieven Helmond 2017 en de Tarieven bestrijden en verwijderen graffiti Helmond 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201801-01-2019nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-129036

33741054

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent privaatrechtelijke tarieven Helmond 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

Collegevoorstel 33741054

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 • I.

  de “Privaatrechtelijke tarieven Helmond 2018” vast te stellen.

 • II.

  de “Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2017” in te trekken.

 • III

  de “Privaatrechtelijke tarieven Helmond 2017” in te trekken.

 • IV

  de “Tarieven bestrijden en verwijderen graffiti Helmond 2008” in te trekken.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Kledingbank:

  Liefdadigheidsinstelling die textiel inzamelt, veelal via containers, om die vervolgens gratis uit te geven aan particuliere eindgebruikers.

 • 2.

  Charitatieve instelling:

  Organisaties die textiel inzamelen en de opbrengsten van de verkoop van die textiel ten goede laten komen aan een statutaire liefdadigheidsdoelstelling.

 • 3.

  Kringloopcentra

  Organisaties die zich richt op het inzamelen van diverse gebruiksgoederen, om die vervolgens voor een niet commercieel tarief aan te bieden aan particuliere eindgebruikers.

 • 4.

  Commerciële partijen

  Organisaties die o.a. textiel inzamelen om die vervolgens met een winstoogmerk te vervreemden.

Artikel 2 Tarieven

De volgende tarieven worden vastgesteld:

 

A. Tarieven ingezameld textiel

I

 Via aanbesteding:

a

openbaar en particulier terrein

Marktwaarde

II

Via verkooppunten op particulier terrein:

a

Kledingbank

€ 0,20

b.

Charitatieve instelling

€ 0,25

c.

Kringloopcentra

€ 0,25

d.

Commerciële partij

€ 0,50

e

organisaties met een eigen container

€ 0,05 extra

op de bij a t/m d genoemde tarieven

III

De tarieven bij I en II zijn exclusief BTW. Op de verkoopfactuur aan ondernemers moet worden opgenomen: ‘BTW verlegd’. Op de verkoopfactuur aan een niet-ondernemer wordt 21% BTW in rekening gebracht.

 

     

B.

I Straatwerktarieven

Activiteit

verreken eenheid

Tarief

A. 

Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt zelf

 

 

* degeneratievergoeding

per m²

2,89

B.

 

Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt

 

 

* tegels

per m²

13,69

* klinkers

per m²

13,69

C.

 

Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit

 

 

* tegels

per m²

28,07

* klinkers

per m²

28,07

Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)

tegels en klinkers

 

per m² 

 

2,57

Bij herstel straatwerk tegels wordt een minimale sleufbreedte van 0,45 m berekend.

Bij herstel straatwerk klinkers wordt een minimale sleufbreedte van 0,50 m berekend.

 

II Tarieven asfalt en groenherstel

Activiteit

 

 

verreken

Tarief

 

 

 

eenheid

 

warm asfalt

 

 

 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

 

per m²

361,14

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

 

 

per m²

222,1

koud en sproei-asfalt

 

 

 

 

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

 

per m²

91,88

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

 

 

per m²

46,26

plantsoenen en bermen

 

 

 

 

berm

 

per m²

2,34

berm (6x maaien)

 

per m²

3,56

gazon

 

per m²

7,09

struiken

 

 

per m²

25,64

 

III Toeslagen / extra kosten

 

Constatering

 

Kosten

Omschrijving extra werk

Straatwerk en/of opleveringsfoto na 5 werkdagen, na een verzoek, niet of niet goed ingevoerd

als de aannemer na 10 werkdagen, na verzoek hiertoe, na nog eens 5 werkdagen geen gegevens aanlevert met betrekking tot het aantal vierkante meters waaraan is gewerkt én/of een foto van het werk, zoals voorgeschreven in het vigerende handboek Kabels en Leidingen (art. 4.2 2e lid), dan wordt het tarief verhoogd met

€ 50,--

De gemeente gaat of laat het straatwerk (opnieuw) inmeten en maakt hiervan een foto en voert dit vervolgens in, in het registratiesysteem.

Openbreking zonder melding/ vergunning

 

Of

 

Onterechte calamiteit

Als de aannemer graaft zonder melding of vergunning,

Of als de melding als een calamiteit wordt gemeld terwijl deze was te voorzien dan wordt het tarief verhoogd met

€ 60,--

De gemeente maakt een incidentele melding aan, gaat of laat het straatwerk inmeten en maakt hiervan een foto en voert dit vervolgens in, in het registratiesysteem.

Voor niets gekomen

Als de gemeente, bij een opleveringsafspraak, voor niets komt, omdat de aannemer niet ter plekke is, dan wordt het tarief verhoogd met

€ 30,--

Er moet een nieuwe afspraak gemaakt worden voor de oplevering. De onnodig gemaakte kosten worden doorbelast.

Te late melding

Als de aannemer minder dan 5 werkdagen voor het werk doet, zoals voorgeschreven in het vigerende handboek Kabels en Leidingen  (art. 4.2 1e lid), dan kan het tarief worden verhoogd met

€ 30,--

Als de gemeente geen tijd meer krijgt de melding te beoordelen, kan de aannemer starten vooraleer er een goedkeuring is. De gemeente moet naar het werk gaan kijken of het alsnog kan worden goedgekeurd.

Onbehoorlijke oplevering

als de aannemer, ondanks verzoek hiertoe, na 10 werkdagen het straatwerk alsnog onbehoorlijk oplevert, zoals voorgeschreven in het vigerende handboek Kabels en leidingen, dan wordt het tarief verhoogd met

Werkelijk gemaakte kosten

De gemeente gaat of laat het straatwerk herstellen, inmeten en maakt hiervan een foto en voert dit vervolgens in, in het registratiesysteem.

Onveilige werkzaamheden

als de aannemer, ondanks verzoek hiertoe, nog de regelgeving niet naleeft (VOI, HKL, CROW 96b, etc.), dan kan het tarief worden verhoogd met

Werkelijk gemaakte kosten

In het geval de gemeente maatregelen moet nemen om de werkomgeving veilig te maken.

 • IV

  De tarieven zijn exclusief BTW

 • V

  Over de tarieven bij I en II is geen BTW verschuldigd (BLKB 2012 / 175M).

 • VI

  Over de tarieven bij III is 21% BTW verschuldigd.

 

C.

I Bestrijden en verwijderen graffiti

Particulieren

1e reiniging

 

 Voorrijdkosten

 per m2

 

 € 34,00

 € 36,00

 

Jaarcontract

 per jaar

 

Tussenwoning

 € 50,00

 

Hoekwoning

 € 100,00

Bij een verhoogd of verlaagd risico kunnen de tarieven worden bijgesteld naar boven of beneden.

 

Bedrijven

1e reiniging

 

 Voorrijdkosten

 tarief

 risicofactor

 tarief per m2 = risicofactor x tarief

 

Glas, Trespa, Poedercoat en gespoten metaal,

 € 34,00

 € 36,00

3%

 € 1,08

 

Emaille beton, Lexaan, Geverfd hout, Metaal gegalvaniseerd

 € 34,00

 € 36,00

10%

 € 3,60

 

Kunststof

 € 34,00

 € 36,00

20%

 € 7,20

 

Marmer, Graniet, Geïmpregneerd hout

 € 34,00

 € 36,00

30%

 € 10,80

 

Beton, Betonsteen, Baksteen, Zandsteen, Geverfd aluminium, Damwand.

 € 34,00

 € 36,00

40%

 € 14,40

 

Natuursteen, Blank Hout

 € 34,00

 € 36,00

50%

 € 18,00

 

Zachte kalkzandsteen

 € 34,00

 € 36,00

60%

 € 21,60

 

 

Jaarcontract

 

 

Basisbedrag

 

10% van de kosten van de totale reiniging

 

 

 

Evt. meerkosten

 

Gemaakte kosten conform tarief 1e

 

 

 

 

 

reiniging minus basisbedrag

 

 

 

Verenigingen en organisaties

Jaarcontract

 

 

 tarief per woning

 

 

Woningbouwvereniging

 € 7,00

 (alleen de 1e woonlaag wordt

 

 berekend bij hoogbouw)

 

Vastgoedorganisaties

 < 100 woningen

 € 20,00

 

 >= 100 en < 500

 € 14,00

 

 >= 500

 € 7,00

 

 

Wijkraden en buurtverenigingen

 1e reiniging

 afhankelijk van de verontreiniging, gaat in onderling overleg.

 

 jaarcontract

 € 6,00

 

 

Scholen

 Vanaf

 € 158,00

 (grootte gebouw bepaalt de prijs)

 

 

De hier genoemde tarieven zijn op basis van een contract voor 3 jaar.

 

Contracten reeds afgesloten

 

 

 Jaarcontract

 

 

Scholen

Dierdonk

 € 316,00

 

Roc ter AA

 € 316,00

 

 

Diversen

 Voorrijdkosten

 per m2

 vaste aanneemsom

Elkerliek Ziekenhuis

 € 34,00

 € 36,00

 

Knippenberg college

 € 34,00

 € 36,00

 

Centrummanagement

 € 20.000,00

 

 

 

uur

gebruikte materialen

Interne gemeentelijke afdelingen

€ 60,00

alles kosten

alle kosten

  

II De tarieven bij I zijn exclusief BTW. Over het tarief bij I wordt 21% BTW in rekening gebracht.

 

D.

I Tarieven Nutsvoorzieningen

Deze zullen vanaf 2019 ook in dit besluit worden opgenomen.

 

II De tarieven onder I zijn exclusief BTW. Over het tarief bij I wordt 21% BTW in rekening gebracht.

 

Besloten in de vergadering van 12 juni 2018.

 

 

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

de secretaris,