Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent informatie Aanwijzingsbesluit Wet BAG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent informatie Aanwijzingsbesluit Wet BAG
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet BAG
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201803-11-2018nieuwe regeling

07-11-2018

gmb-2018-246020

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende regels omtrent informatie Aanwijzingsbesluit Wet BAG

 

De teammanager informatiediensten,

 

overwegende, dat het van belang is ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van geometrische gegevens van verblijfsobjecten, een correcte vulling van de gemeentelijke basisregistratie adressen en gebouwen en het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd als bedoeld in artikel 10, onder b van de Wet BAG en het opstellen van verklaringen ter correctie van mogelijke onjuistheden in het kader van de Wet BAG

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en de artikelen uit de Wet BAG;

 

gelet op de 3e wijziging van het mandaatregister van de gemeente Helmond, besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders op 9 oktober 2018.

 

BESLUIT:

 

 

 

 • 1.

  Als ambtenaar belast met het vaststellen van geometrische gegevens van verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: medewerker gegevensmutatie BAG / BGT.

 • 2.

  Als ambtenaar belast met het vaststellen van geometrische gegevens van panden zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: landmeter, landmeetkundig opnemer, medewerker gegevensmutatie BAG / BGT.

 • 3.

  Als ambtenaar belast met het opmaken van documenten waarin constateringen zijn vastgelegd, zoals bedoeld in artikel 10, onder b, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: medewerker gegevensmutatie BAG / BGT.

 • 4.

  Als ambtenaar belast met het opstellen van een verklaring, zoals bedoeld in artikel 7, onder m, van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen, is aangewezen: medewerker gegevensmutatie BAG / BGT.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking van dit besluit en werkt terug tot en met 3 november 2018.

Helmond, 7 november 2018

namens burgemeester en wethouders van Helmond,

Mevrouw D.A. van Stiphout

Teammanager informatiediensten