Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlageAlcoholverbiedsgebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008, art. 2.4.8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

06-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 88

Collegebesluit, 2007, 0756247

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op artikel 2.4.8 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008

 

B e s l u i t :

 

 • I.

  De gebieden zoals hieronder aangegeven en zoals ingetekend op de bij dit besluit horende tekening (nummer 06.0103) aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • II.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2006 2e wijziging, zoals vastgesteld op 11 september 2007 (Gemeenteblad, 2007, 50).

 • III

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2008

De volgende gebieden worden aangewezen:

 

Wijkgebouwen

Het gebied in een straal van 100 meter rondom alle wijkgebouwen, waarbij als middelpunt geldt de hoofdingang van het wijkgebouw.

In bijlage I is aangegeven voor welke wijkhuizen dit geldt.

 

Centrumgebied inclusief Bijsterveld en Binnenstad

Het gebied gelegen binnen de Kasteel-Traverse, de Wethouder van Wellaan, Wethouder Ebbenlaan, Nachtegaallaan, Uiverlaan, Oostende en de Kanaaldijk N.W., genoemde straten inbegrepen.

 

Stationsgebied

Het gebied gelegen binnen Engelseweg, Kanaaldijk Z.W., Kasteel-Traverse en de Churchill-laan, genoemde straten inbegrepen.

 

Winkelcentrum De Bus

Het gebied gelegen binnen de Nachtegaallaan, Nieuwveld, Jan Steenlaan, Jupiterlaan, Astronautenlaan, genoemde straten inbegrepen.

 

Rijpelberg

Het gebied gelegen binnen de Weg door de Rijpel, Deurneseweg, genoemde straten inbegrepen.

 

Brouwhuis I

Het gebied gelegen binnen de noordzijde van de Deurneseweg, Rivierensingel, Biesbosch, Overloop, Rijnlaan, Dinkelstraat en Deltaweg, genoemde straten inbegrepen.

 

Steenweg e.o.

Het gebied gelegen binnen de Beatrixlaan, Nagelsteeg, Steenweg (gedeeltelijk), Prins Hendriklaan, Eikendreef en de westzijde van de Zuid-Willemsvaart en met inbegrip van de Kasteel-Traverse, genoemde straten inbegrepen.

 

Vondelpark e.o.

Het gebied omsloten door de Uiverlaan, Nachtegaallaan, Vondellaan (noordzijde), fietsdoorsteek Vondellaan, Vondellaan (zuidzijde), Jeroen Boschstraat, Memlingstraat, Wethouder Ebbenlaan, Lucas Gasselstraat, Willem Prinzenstraat, Willem Prinzenplein, genoemde straten inbegrepen.

 

Brouwhuis II

Het gebied gelegen binnen de noordzijde van de Deurneseweg, Berkveld, de zuid- en westzijde van de Rivierensingel, genoemde straten inbegrepen.

 

Haverveld

Het gebied omsloten door de Brederodelaan, Paulus Potterlaan en verzorgingshuis De Pannehoeve, genoemde straten inbegrepen.

 

Bloemen- en paardenvelden

Het gebied omsloten door de James Ensorlaan, Paulus Potterlaan (deels), Vincent van Goghlaan, Piet van Bokhovenpad, Breitnerlaan en Constant Permekelaan, genoemde straten inbegrepen.

 

Helmond-WestHet gebied gelegen tussen de Mierloseweg, Europaweg, Eikendreef, Kanaaldijk Z.W. en de Houtse Parallelweg, genoemde straten inbegrepen.

 

Regionaal Opleidingscentrum Ter AA

Het gebied in een straal van 200 meter rondom het Regionaal Opleidingscentrum Ter AA aan de Keizerin Marialaan, waarbij als middelpunt geldt de hoofdingang van deze school én het park rondom Kasteel-Noord tussen de Keizerin Marialaan, Oostende, de Gulden Aa en het terrein van Zwembad De Wissen.

 

Scholen

Het gebied in een straal van 100 meter rondom alle scholen, waarbij als middelpunt geldt de hoofdingang van de scholen.

 

Stadion de Braak

Het gebied gelegen binnen de Wethouder Ebbenlaan, de Rembrandtlaan, Zuid Willemsvaart en de Bakelsedijk, alle genoemde straten inbegrepen.

 

Jongerencentra

Het gebied in een straal van 100 meter rondom alle Jongerencentra, waarbij als middelpunt geldt de hoofdingang van het jongerencentrum.

In bijlage II is aangegeven voor welke jongerencentra dit geldt.

 

Speeltoestellen

 • a.

  De gebieden in een straal van 30 meter rondom alle speeltoestellen in Helmond, waarbij als middelpunt het hoogste punt van het speeltoestel geldt.

 • b.

  Onder een speeltoestel wordt verstaan: een constructie bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt, mede inbegrepen voetbaldoelen en betonpoefs.

 

Bezwarenclausule

Bent u het als belanghebbende niet eens met dit besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 950

5700 AZ Helmond

 

Doet u dat binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl.

 

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval:

 • a.

  uw naam en adres

 • b.

  de dagtekening (de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven)

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht

 • d.

  de gronden (argumenten) van het bezwaar

 

Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen!

Besloten in de vergadering van 6 november 2007

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Bekend gemaakt op:

03 december 2007

De gemeentesecretaris,

Mr. A.C.J.M. de Kroon

Bijlage I: Behorende bij Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008

Naam

Adres

Postcode

Wijkhuis De Brem

Rijpelplein 1

5709 BT

Wijkhuis De Terp

Breitnerlaan 5

5702 TX

Wijkhuis ’t Patronaat

2e Haagstraat 40

5707 VK

De Boerderij

Harmoniestraat 105

5702 JD

Bombardon

Van Weerden Poelmanstraat 65

5703 CR

Buurthuis De Fonkel

Prins Karelstraat 123

5701 VL

Buurthuis St. Anna

Hoogeindsestraat 24

5705 AM

Gemeenschapshuis De Loop

Peeleik 7

5704 AP

De Geseldonk

Cederhoutstraat 44

5706 XC

Het Huukske

Willem Beringsplein 88

5701 ZG

De Kamenij

Jeroen Boschstraat 19

5702 XP

De Lier

Van Kinsbergenstraat 1

5703 BW

Ontmoetingscentrum TOV

Azalealaan 40

5701 CM

Parkzicht

Dierdonkpark 6

5709 PZ

De Zonnesteen

Rijnlaan 91

5704 HZ

De Terp

Breitnerlaan 5

5702 TX

Bijlage II: Behorende bij Uitvoeringsbesluit aanwijzing alcoholverbodsgebieden Helmond 2008

 

Naam

Adres

Postcode

OJC Westside + Jeugdhonk

2e Haagstraat 1

5704 VJ

Tienerhuis

Rivierensingel 752

5704 NZ

De Brem

Rijpelplein 1

5709 BT

Het Badhuis

Pastoor van Leeuwenstraat 22 a

5701ZN

JOVIC

Breitnerlaan 15

5709 TX