Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit koopzondagen Helmond 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit koopzondagen Helmond 2011
CiteertitelBesluit koopzondagen Helmond 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3
 2. Verordening Winkeltijdenwet, art. 5
 3. Beleidsregel koopzondagen 2006
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-201101-01-2012Nieuwe regeling

03-05-2011

Gemeenteblad, 2011, 46

Collegebesluit, 2010, 1056301
01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

14-12-2010

Gemeenteblad, 2010, 114

Collegebesluit, 2010, 1056301

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT KOOPZONDAGEN HELMOND 2011

Burgemeester en wethouders van Helmond;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet, artikel 5 van de Verordening Winkeltijdenwet en de Beleidsregel koopzondagen 2006;

kennisnemend van de positieve adviezen van de evenementencoördinator en de regiopolitie;

gezien de ontvangen reacties;

Besluiten:

De onderstaande toedeling van de koopzondagen voor het jaar 2011 vast te stellen:

Gebied / maand1

 

Stadsdelen:

 

- City

30 jan., 27 maart, 17 april, 29 mei, 26 juni, 28 aug., 25 sept., 30 okt., 13 en 27 nov., 4 en 18 dec.

- Kern Mierlo-Hout2

2 jan., 13, 20 en 27 febr., 27 maart, 17 en 25 april, 2 en 13 juni, 31 juli, 28 aug., 18 dec.

- Brouwhuis

12 juni

- Stiphout

13, 20 en 27 febr., 13 en 27 maart, 10 april, 11 en 25 sept., 9 okt., 4, 11 en 18 dec.

- Combicentrum

27 maart, 25 april, 29 mei, 2, 13 en 26 juni,  25 sept., 30 okt., 27 nov., 4 dec.

- Rijpelberg/Dierdonk

12, 19 en 26 juni, 3, 10, 17, 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 aug.

- Brandevoort

8 en 22 mei, 27 nov., 4, 11 en 18 dec.

- Overige delen gemeente

10 en 25 april, 8 en 22 mei, 2 en 13 juni

Branches:

 

a. Tuincentra

 

- Tuincentrum Life and Garden

2 jan., 20 maart, 10, 17 en 25 april, 8 en 15 mei, 13 juni, 23 okt., 20 nov., 4 en 11 dec.

- Tuincentrum Coppelmans3

27 maart, 10, 17 en 25 april, 1 en 15 mei, 2 en 13 juni, 16 okt., 4, 11 en 18 dec.

- Tuincentrum Van Gennip

20 maart, 3, 10, 17, en 25 april, 1, 15, 22 en 29 mei, 2 juni, 18 sept., 11 dec.

 

 

b. Meubels, woninginrichting, parket, stoffering, doe-het-zelf

 

- Engelseweg e.o4

2 en 16 jan., 6 febr., 25 april, 22 mei, 2 en 13 juni, 4 sept., 2 okt., 6 nov., 18 en 26 dec.

 

 

c. Autobedrijven

 

- Autoboulevard Varenschut + elders5

6 febr., 27 maart, 25 april, 22 mei, 13 juni, 18 sept., 9 en 30 okt., 20 nov.,  11, 18 en 26 dec.

1) Geografische aanduiding gebied / branche aanduiding / individueel bedrijf ( tuincentra )

2) Postcodegebied 5706 exclusief gebied gelegen tussen Heeklaan, Geldropseweg, Eikenwal en Goorloop

3) Gebied gelegen tussen Geldropseweg, Baarsstraat, Barrierlaan, Goorsebaan, Eikenwal en Loswal

4) Industrieterrein ( postcode 5705 ) en voorste stuk Burgemeester van Houtlaan, exclusief autodealers

5) Gebied Varenschut en voorts alle andere gebieden in Helmond waar autodealers gevestigd zijn

Bezwaar

Iedereen, die door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt dit sturen naar: Postbus 950, 5700 AZ in Helmond of u kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen via www.helmond.nl.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  De gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, en er is – gelet op de betrokken belangen – sprake van onverwijlde spoed, om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij het College van beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage

Aldus besloten te Helmond op 14 december 2010,

1e wijziging op 1 februari 2011, 2e wijziging op 3 mei 2011

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

27 mei 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA