Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Regeling Melding Vermoeden Misstand gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Melding Vermoeden Misstand gemeente Heusden
CiteertitelRegeling Melding Vermoeden Misstand gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuiur en recht
Externe bijlageRegeling Melding Vermoeden Misstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst in PDF formaat, zie link

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten, artikel 15:2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014Nieuw

15-04-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 18-04-2014

372173

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Melding Vermoeden Misstand gemeente Heusden