Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Integriteitbeleid gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegriteitbeleid gemeente Heusden
CiteertitelIntegriteitbeleid gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie
Externe bijlageintegriteitbeleid incl gedragscode

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst in PDF formaat toegevoegd

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling kostenvergoeding gebruik eigen apparatuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2016wijziging ivm gebruik eigen apparatuur

01-02-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 8-2-2016

461480

Tekst van de regeling

Intitulé

Integriteitbeleid gemeente Heusden