Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Evaluatie subsidiebeleid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvaluatie subsidiebeleid 2017
CiteertitelEvaluatie subsidiebeleid 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpcultuur en recreatie
Externe bijlagenEvaluatienotitie uniforme subsidieregeling soc cult voorzieningen 2017 Notitie harmonisatie huurtarieven gemeentelijke buurthuizen 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie bijgevoegde notities m.b.t. de Evaluatie subsidieregeling en Harmonisering huurtarieven gemeentelijke buurthuizen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

kadernota subsidiebeleid 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201712-07-2017Evaluatie kadernota subsidiebeleid 2015

11-07-2017

www.offcielebekendmakingen.nl

507461

Tekst van de regeling

Intitulé

Evaluatie subsidiebeleid 2017

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 11 juli 2017;

gezien het voorstel van het college van 6 juni 2017;

gelet op de beraadslaging;

b e s l u i t :

 

- in te stemmen met de resultaten van de evaluatie van het subsidiebeleid;

- de ‘Evaluatienotitie uniforme subsidieregeling voor sociaal culturele voorzieningen 2017’ vast te stellen;

- de ‘Notitie harmonisatie huurtarieven gemeentelijke buurthuizen 2017’ vast te stellen;

- het subsidiebeleid verder niet te wijzigen.

 

 

de griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra

 

Biijlagen