Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Vastelling Bouwverordening Hoeksche Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVastelling Bouwverordening Hoeksche Waard
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBouwverordening gemeente Hoeksche Waard 2019 Objectgerichte welstandscriteria

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2019

08-01-2019

gmb-2019-100658

Tekst van de regeling

Intitulé

Vastelling Bouwverordening Hoeksche Waard

Publicatie vaststelling Bouwverordening

Op 8 januari 2019 heeft de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard besloten om:

1. de Bouwverordening gemeente Hoeksche Waard 2019 vast te stellen.

2. de geharmoniseerde objectcriteria voor de welstandstoets vast te stellen.

3. hoofdstuk 4 uit de huidige welstandsnota van Oud-Beijerland en hoofdstuk 6 uit de huidige welstandsnota van de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Strijen te vervangen door de geharmoniseerde objectcriteria.

De Bouwverordening gemeente Hoeksche Waard 2019 en de geharmoniseerde objectcriteria voor de welstandtoets zijn met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2019.

Tegen het vaststellen van de Bouwverordening en de objectcriteria staan geen mogelijkheden van bezwaar en beroep open.