Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit
CiteertitelAanwijzingsbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  2. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  3. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
  4. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2014Nieuwe regeling

08-07-2014

Hgv.Crt. 27-08-2014

BBV01421

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit

Hoogeveen, 8 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen;

overwegende dat in het kader van toezicht en handhaving van de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 van de afdeling Sociale Zaken ambtenaren worden aangewezen als toezichthouder die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wetgeving;

gelet op artikel 53 IOAW en IOAZ, en artikel 76a WWB en gelet op het bepaalde in titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

aan te wijzen als ambtenaren met het toezicht op de naleving in de gemeente Hoogeveen van het bepaalde bij of krachtens de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 de Handhavers binnen het taakveld sociale domein.

 

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,