Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Rechtspositieregeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
CiteertitelRechtspositieregeling Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRechtspositieregeling samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015N.v.t.

16-12-2014

Gemeenteblad Hoogeveen, 14564

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het dagelijks bestuur van de GR Ambtelijke organisatie De Wolden Hoogeveen, heeft in zijn vergadering d.d. 16 december 2014;

b e s l o t e n :

  • 1.

    dat ter uitvoering van artikel 21 van de Regeling van de GR de rechtspositieregelingen voor het personeel van de GR met ingang van 1-1-2015 onveranderd blijft, met dien verstande dat voor medewerkers afkomstig van De Wolden de rechtspositiebepalingen, zoals die op 31-12-2014 in die gemeente golden van toepassing blijven en dat voor medewerkers van de gemeente Hoogeveen de rechtspositiebepalingen, zoals die op 31-12-2014 in die gemeente golden van toepassing blijven;

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1-1-2015 en dat dit besluit geldt tot nader te bepalen datum.

 

Het dagelijks bestuur,

De voorzitter,

K.B. LOOHUIS