Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Volmachtbesluit Juridische procedures

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVolmachtbesluit Juridische procedures
CiteertitelVolmachtbesluit juridische procedures
Vastgesteld doordijkgraaf
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-4-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art 95
  2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 8:24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201001-01-2015nieuwe regeling

01-04-2010

-

Nr. 10.11525
10-06-200801-01-2015nieuwe regeling

10-06-2008

-

08.16172
01-05-200701-01-2015nieuwe regeling

01-05-2007

-

07.12346

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachtbesluit Juridische procedures

 

 

Volmachtbesluit juridische procedures

De secretaris-Algemeen Directeur van het hoogheemraadschap van Rijnland

Gezien het volmachtbesluit mediation en juridische procedures Rijnland 2010 van 31 maart 2010(10.11167)

Gelet op:

artikel 95 van de Waterschapswet,

artikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht,

artikel 2, vierde lid, van het Delegatiebesluit Rijnland 2005,

artikel 3:64 van het burgerlijk wetboek;

Besluit:

algemene volmacht te verlenen tot het vertegenwoordigen van het hoogheemraadschap dan wel het college in mediation en procedures bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, de Arrondissementsrechtbanken en de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland, waarbij het hoogheemraadschap of het college als eisende of verwerende partij optreedt dan wel als belanghebbende als bedoeld in artikel 8:26, eerste lid, Awb deelneemt aan:

1. mr. C.C. Bakker

2. mr. P. Blom

3. K. Duij verman

4. drs. R. van der Heiden

5. mr.drs. E.W. ten Heuw

6. JJ.C. Hopman

7. mr.drs. A.R. van Kampen

8. mevr.mr. P. van Lange

9. mevr.mr. J. Lanting

10. J.J.P. van der Vlist

11. G. Zuijdveld

Leiden, 1 april 2010

ir. A. Haitjema

secretaris-algemeen directeur