Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn
CiteertitelGedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-200424-10-2014nieuwe regeling

06-04-2004

gemeenteblad 2004-31b

2004 04.05777

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn

 

Registratienummer: 04.05777

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,

 

 • -

  gelezen het voorstel voor het vaststellen van een gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Hoorn en het daarop uigebrachte advies van de Ondernemingsraad d.d. 06-04-2004;

 • -

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

   

Besluit :

 

 • 1.

  vast te stellen de navolgende beleidsregel

de gedragscode voor medewerkers van de gemeente Hoorn

zoals vastgesteld op 6 april 2004 en waarvan een gewaarmerkt afschrift is bijgevoegd.

 

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt: door opname in het gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit.

   

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel onderhands bekend te maken aan: het personeel door plaatsing in de Persbul.