Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Locaties betaald parkeren 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLocaties betaald parkeren 2010
CiteertitelLocaties betaald parkeren 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp214 parkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

142C

In artikel D. van dit besluit is opgenomen dat zij in werking treedt op 1 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening parkeerbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-201001-01-2012nieuwe regeling

05-01-2010

Gemeenteblad 2010=02a

2009 09.52278

Tekst van de regeling

Intitulé

Locaties betaald parkeren 2010

Corsaregistratienummer: 09.52278

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

gelezen het voorstel van het bureau Stedenbouw, Verkeer en Vervoer, afdeling Stadsontwikkeling

 

overwegende dat wij op basis van de Verordening prkeerbelastingen 2010, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2009, de bevoegdheid hebben tot aanwijzing van de plaats, het tijdstip en de wijze waarop ategen betaling mag worden geparkeerd,

 

Locatie betaald parkeren 2010

 

gelet op de Parkeerverordening 2010 en de Gemeentewet

Besluit:

 

A. vast te stellen dat:

op de navolgende wegen en/of gedeelten van wegen, parkeerterreinen en in parkeergarages het parkeren van maandag tot en met zaterdag telkens van 09.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur, alsmede op zondagen en feestdagen als genoemd in ons besluit gebaseerd op artikel 5 en/of artikel 7 van de Winkeltijdenverordening Gemeente Hoorn 1996 telkens van 12.00 tot 17.00 uur en op de extra door ons aan te wijzen avonden telkens van 18.00 tot 21.00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2010:

 

 • 1.

  het Achterom, aan beide zijden tussen Kuil en Geldersesteeg, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 2.

  de brug tussen Appelhaven en Bierkade, aan beide zijden, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 3.

  het Breed, aan beide zijden tussen de Hoge Vest en het Achterom, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 4a.

  de Gedempte Turfhaven, aan de noordzijde tussen de Veemarkt en de Achterstraat, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 4b.

  de Gedempte Turfhaven, aan de zuidzijde tussen de Veemarkt en de Gouw maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 5a.

  het Kerkplein, aan de noordzijde van de Kerk tussen Lange Kerkstraat en Kerkplein 30, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 5b.

  het Kerkplein, aan de zuidzuide van de kerk tussen Kerkstraat en Breestraat, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 6.

  de Korenmarkt, aan de oostzijde, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 7.

  de Korte Achterstraat, aan de oostzijde tussen Weeshuistuin en Onder de Boompjes, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 8.

  de Kuil, aan de zuidoostzijde, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 9.

  de Nieuwendam, aan de noordzijde t.h.v. nr. 10, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 10.

  het Nieuwland aan de westzijde van de oostelijke rijbaan, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 11.

  Onder de Boompjes, aan beide zijden van de rijbaan maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 12.

  de Oude Doelenkade, aan de zuidzijde tussen Korenmarkt en Mallegomsteeg, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 13.

  de Spoorstraat, tussen de Gedempte Turfhaven en het Munnickenveld zuidzijde maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 14a.

  de Veemarkt, aan de westzijde van de oostelijke rijbaan, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 14b.

  de Veemarkt, aan de oostzijde van de westelijke rijbaan, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 14c.

  de Veemarkt, aan de westzijde van de westelijke rijbaan, maximale inworp telkens voor twee uur parkeertijd;

 • 15.

  de parkeergarage Jeudje;

 • 16.

  het parkeerterrein aan de Lambert Meliszweg;

 • 17.

  het parkeerterrein aan de Noorderveemarkt;

 • 18.

  het parkeerterrein aan het Pelmolenpad;

 • 19.

  het parkeerterrein op de RAC-locatie aan de Johan Messchaertstraat;

 • 20a.

  het Stationsplein, aan de zuidzijde van de middengeleider;

 • 20b.

  het Stationsplein, aan de noordzijde van de middengeleider;

 • 21.

  de Spoorsingel, aan de noordzijde;

 • 22.

  het parkeerterrein Transferium;

 • 23.

  het parkeerterrein aan de Vale Hen;

 • 24.

  het parkeerterrein op het Visserseiland;

 • 25.

  de Westerdijk, aan de westzijde tussen de Kuil en de Westerdijk 157;

 • 26.

  het parkeerterrein aan de Westerdijk;

 • 27.

  de parkeerplaatsen gelegen langs de zuidzijde van de Stationsweg;

   

B. vast te stellen, dat:

 

in de parkeergarage Het Park het parkeren dagelijks van 09.00 tot 01.00 uur de volgende dag slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2010;

 

C. vast te stellen dat:

 

op het parkeerterrein direct ten noorden van de kunstijsbaan De Westfries, het parkeren dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur slechts is toegestaan tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in de Tarieventabel, behorende bij de Verordening Parkeerbelastingen 2010;

 

D. te bepalen dat:

 

 • -

  dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2010;

 • -

  dit besluit kan worden aangehaald als: Locaties betaald parkeren 2010;

 • -

  het besluit Locaties betaald parkeren 2008, tot aanwijzing van de plaats, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling mag worden geparkeerd, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de tijdvakken waarin zij heeft gegolden en voor zover het besluit Locaties betaald parkeren 2010 geen rechtskracht krijgt.

 

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

 • -

  vervolgens ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.