Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Vaststellen van aangewezen wegen of weggedeelten waar het verboden is omvoertuigen als bedoeld in artikel 5:1 APV te koop aan te bieden of te verhandelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststellen van aangewezen wegen of weggedeelten waar het verboden is omvoertuigen als bedoeld in artikel 5:1 APV te koop aan te bieden of te verhandelen
CiteertitelVaststellen van aangewezen wegen of weggedeelten waar het verboden is omvoertuigen als bedoeld in artikel 5:1 APV te koop aan te bieden of te verhandelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 5:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201005-08-2017nieuwe regeling

22-12-2009

Gemeenteblad 2009-49c

09.60368

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststellen van aangewezen wegen of weggedeelten waar het verboden is omvoertuigen als bedoeld in artikel 5:1 APV te koop aan te bieden of te verhandelen

Corsanummer: 09.60368

 

Besluit tot het vaststellen van aangewezen wegen of weggedeelten waar het verboden is omvoertuigen als bedoeld in artikel 5:1 APV te koop aan te bieden of te verhandelen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • -

  gelezen het voorstel van 16 december 2009;

 • -

  gelet op: het bepaalde in artikel 5:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010

Besluit:

 • -

  tot het intrekken van het besluit d.d. 18 juli 2000 (Reg. Nr. 00.61577) omtrent het te koop aanbieden van voertuigen;

 • -

  alle openbare wegen en/ of weggedeelten in deze gemeente aan te wijzen als wegen waar het verboden is om voertuigen als bedoeld in artikel 5:1 APV te koop aan te bieden of te verhandelen:

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

 • -

  daarnaast bekend te maken via:

 • -

  publicatie in het Gemeenteblad.

 

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 22 december 2009

 

College van burgemeester en wethouder,

 

de secretaris,                                     de burgemeester,