Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Instellingsbesluit weekmarkt gemeente Houten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit weekmarkt gemeente Houten 2015
CiteertitelInstellingsbesluit weekmarkt gemeente Houten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenstandaardopstelling combinatieopstelling alternatieve opstelling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2015nieuwe regeling

24-03-2015

Gemeenteblad

BWV15.0091

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit weekmarkt gemeente Houten 2015

 

 

INSTELLINGSBESLUIT WEEKMARKT GEMEENTE HOUTEN 2015

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

gelet op artikel 160, eerste lid aanhef en onder h van de Gemeentewet.

 

BESLUIT:

 

in te stellen

 

de weekmarkt van Houten

 

 

 • 1.

  De weekmarkt vindt plaats op donderdagen en is voor publiek geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.

   

 • 2.

  De weekmarkt wordt opgesteld op het marktterrein in één van de opstellingen zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde tekeningen ‘standaardopstelling weekmarkt in Houten’, combinatie-opstelling weekmarkt in Houten’ en ‘alternatieve opstelling weekmarkt in Houten’.

   

 • 3.

  Werkzaamheden (inclusief parkeren en overige bewegingen) door standplaatshouders op het marktterrein m.b.t. het opbouwen en afbreken van de markt mogen plaatsvinden vanaf 6.00 uur (maximaal 2,5 uur voor aanvang van de markt) tot 16.00 uur (maximaal 2 uur na sluiting van de markt).

   

 • 4.

  De weekmarkt vindt niet plaats ofwel vindt tijdelijk plaats op een door ons aan te wijzen andere dag, plaats en/of tijd:

  • a.

   als de marktdag samenvalt met plaatselijke evenementen waarvoor wij hebben besloten dat de combinatie-opstelling van toepassing is;

  • b.

   als de marktdag samenvalt met een dag waarop in de gemeente Houten conform de Winkeltijdenwet de winkels niet voor het publiek geopend mogen zijn;

  • c.

   in bijzondere omstandigheden.

    

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking op 1 april 2015, onder intrekking van het instellingsbesluit warenmarkt d.d. 27 mei 1986 met nummer 1986-75b.

   

 • 6.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit weekmarkt gemeente Houten 2015.

   

Houten, 24 maart 2015

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,

 

De secretaris

De burgemeester,

H.S. den Bieman

W.M. de Jong

 

 

Bijlage 1 Standaardopstelling weekmarkt

 

standaardopstelling

Bijlage 2 Combinatieopstelling

 

combinatieopstelling

 

Bijlage 3 Alternatieve opstelling

 

alternatieve opstelling