Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopgebied Inprikker Het Gras

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Hondenlosloopgebied Inprikker Het Gras
CiteertitelAanwijzingsbesluit Hondenlosloopgebied Inprikker Het Gras
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2019Aanwijzing hondenlosloopgebied

09-04-2019

Gemeenteblad

BWv19.0086

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopgebied Inprikker Het Gras

 

 

 

Aanwijzingsbesluit HondenlosloopgebiedInprikker Het Gras

 

Het college van de gemeente Houten;

Gelet op artikel 2:57 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Overwegende dat:

- het op grond van artikel 2:57 lid 1 sub a van de APV verboden is een hond

te laten verblijven of te laten lopen op een openbare plaats binnen de bebouwde kom

zonder dat die hond aangelijnd is;

- het college plaatsen kan aanwijzen waar het verbod uit artikel 2:57 lid 1 sub a van de

APV niet geldt;

- door inwoners de behoefte is geuit voor uitbreiding van de gebieden binnen de

bebouwde kom waar honden los mogen lopen.

 

Besluit:

I.Het gedeelte van de vijfwal direct ten westen van de Inprikker Het Gras in Houten, zoals weergegeven op de bijlage (paars gearceerd), aan te wijzen als gebied waar het aanlijngebod niet geldt (losloopgebied).

II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na die van bekendmaking (van het definitieve aanwijzingsbesluit).

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten op 9 april 2019.

 

De gemeentesecretaris

A.J. Barink

 

De burgemeester

W.M. de Jong

 

 

 

 

 

 

Bijlage

Kaartje met hierop schuin gearceerd het hondenlosloopgebied.