Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regelgeving t.a.v. voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegelgeving t.a.v. voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
CiteertitelRegelgeving t.a.v. voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.1.5.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-200901-01-2013Nieuwe regeling

28-04-2009

Witte Weekblad, 29-07-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Regelgeving t.a.v. voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

Nadere regels m.b.t. reclameborden en spandoeken op basis van artikel 2.1.5.1 van de APV

Artikel 1 Aanduiding stoffen of voorwerpen

Deze regeling heeft betrekking op reclameborden, driehoeksborden en spandoeken, met uitzondering van borden en spandoeken die worden geplaatst in verband met verkiezingen.

Artikel 2 Doeleinden stoffen of voorwerpen

Reclameborden, driehoeksborden en spandoeken mogen alleen worden geplaatst, indien daarmee reclame wordt gemaakt voor een activiteit die in Kaag en Braassem plaatsvindt of voor ideële doeleinden.

Artikel 3 Aantal en afmetingen

Per locatie mogen reclameborden/driehoeksborden van maximaal A0-formaat (841x1189 mm) worden geplaatst, met dien verstande dat per activiteit slechts één bord is toegestaan.

Artikel 4 Plaatsing, aantallen en duur

 • 1

  De reclameborden en driehoeksborden dienen te worden bevestigd aan een lantaarnpaal.

 • 2

  De spandoeken mogen alleen worden bevestigd aan de door de gemeente geplaatste frames.

 • 3

  Er mogen maximaal op 40 locaties reclameborden/driehoekborden worden geplaatst.

 • 4

  De reclameborden/driehoeksborden mogen niet op de volgende locaties worden aangebracht:a. op en nabij kruispuntenb. in de nabijheid van het gemeentehuisc. op rotondesd. op middengeleiders van wegen.

 • 5

  De reclameborden en driehoeksborden mogen geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig gebruik daarvan dan wel een belemmering vormen voor het veilig onderhoud van de weg.

 • 6

  De reclameborden/driehoeksborden en spandoeken mogen worden aangebracht, geplaatst en gehouden gedurende maximaal twee weken, die loopt van zondag tot en met zaterdag, direct voorafgaande aan de betreffende activiteit.

Artikel 5 Melding

 • 1

  Een melding kan niet eerder gedaan worden dan in het jaar voorafgaand aan het jaar van plaatsing en niet later dan drie weken voorafgaand aan de plaatsing.

 • 2

  Recht op plaatsing van een spandoek op een gemeentelijke frame geschiedt volgens het meldingsprincipe “Wie het eerst komt”.

 • 3

  De melding wordt, indien voldaan wordt aan de gestelde vereisten, binnen één week na ontvangst bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Bevoegdheid tot vaststellen: het college van burgemeester en wethoudersDatum vaststelling: 28 april 2009Datum bekendmaking: 29 juli 2009Datum inwerkingtreding: 6 augustus 2009