Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Gewijzigd aanwijzingsbesluit parkeren 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigd aanwijzingsbesluit parkeren 2013
CiteertitelGewijzigd aanwijzingsbesluit parkeren 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening gemeente Kerkrade
 2. Gewijzigde verordening parkeerbelastingen 2013, artikel 5 en 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201301-01-2014Nieuwe regeling

24-09-2013

Zuid-Limburger 13-11-2013

13n00665

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigd aanwijzingsbesluit parkeren 2013

Het college van de gemeente Kerkrade;

 

gelet op de Parkeerverordening en de artikelen 5 en 8 van de Verordening parkeerbelasting 2013

 

Besluit:

 

Gewijzigd aanwijzingsbesluit parkeren 2013

* de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2013 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren";

* de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2013, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd";

* de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2013 en tevens mag worden geparkeerd waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2013 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 "Parkeerapparatuur plaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders";

* de plaatsen waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2013 en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 4 “Plaatsen waar met een vergunning en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd”.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2013.

Kerkrade, 23 september 2013

Het college, De secretaris,

J.J.M.Som H.J.M. Coumans MPM

Bijlage 1

 

"Plaatsen, tijdstip en wijze van betaald parkeren"

 

Plaats en tijdstip betaald parkeren.

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2013 mag worden geparkeerd, zijn:

A.

 • ·

  plein van Beethovenstraat/Mozartstraat

 • ·

  van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en Schubertstraat)

 • ·

  plein Mozartstraat (achter Hema)

 • ·

  J.S. Bachstraat

 • ·

  Poststraat (tussen Hoofdstraat en Oranjeplein)

 • ·

  plein aan het Kloosterraderplein

 • ·

  Deken Quodbachlaan

 • ·

  Engerweg

 • ·

  Kapellaan (tussen Putgang en Markt)

 • ·

  Hoofdstraat

 • ·

  Dr. Kreijenstraat

 • ·

  Oranjestraat (tussen Hoofdstraat en Oranjestraat 12)

 • ·

  Giessenstraat (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

 • ·

  Kosterbeemden (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

 • ·

  Kerkplein

 • ·

  Einderstraat (parkeerdek)

Op de onder A. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur.

B.

·parkeerterrein Wijngracht

Op de onder B. vermelde plaats moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 00.00 uur en 24.00 uur op maandag tot en met zondag.

C.

 • ·

  plein aan Portbeemden

 • ·

  plein aan Torenstraat

Op de onder C. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op zaterdag.

 

Wijze van betalen.

1 Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00.

2 Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

3 Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 

Bijlage 2

 

"Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd"

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2013 zijn:

A.

 • ·

  Poststraat, tussen Niersprinkstraat en Oranjeplein

 • ·

  Oranjestraat (vanaf Oranjestraat 12 tot Rolduckerstraat)

 • ·

  Koninginnestraat (uitgezonderd parkeerhaven aan de westzijde van de straat vanaf huisnummer 7 tot aan het Oranjeplein)

 • ·

  Kloosterraderstraat, tussen Oranjestraat en Poststraat

 • ·

  Marktstraat (vanaf Marktstraat 62 tot Old Hickoryplein)

 • ·

  Stationsstraat, tussen Putgang en Einderstraat

 • ·

  Giessenstraat, gezien vanaf de kruising met de Kapellaan aan de linkerzijde van de weg, de laatste 5 insteekhavens voor de kruising met Kosterbeemden

 • ·

  Giessenstraat, gezien vanaf de kruising met de Kapellaan aan de rechterzijde van de weg, de laatste 10 insteekhavens voor de kruising met Kosterbeemden

 • ·

  Kosterbeemden, aan de westzijde van de weg, 3 (langs-)parkeervakken, onmiddellijk vóór "residentie Domina"

 • ·

  Kosterbeemden, aan de oostzijde van de weg, 4 (langs-)parkeervakken, in het doodlopende gedeelte van de weg

 • ·

  Rolduckerstraat (vanaf Rolduckerstraat 32 tot O.L. Vrouwestraat)

Op de onder A. vermelde plaatsen moet met vergunning worden geparkeerd.

B.

 • ·

  parkeerterrein van het appartementencomplex het "Veldhofcomplex" Portbeemden(plein)

 • ·

  Torenstraat 17 t/m 37 B

 • ·

  de parkeervakken en een deel van de parkeerstrook (tegenover parkeervakken) in de Pastoor Stevensstraat

Op de onder B. vermelde plaatsen moet met vergunning worden geparkeerd, indien wordt geparkeerd op zaterdag.

 

Bijlage 3

"Parkeerapparatuurplaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders

 

Plaats en tijdstip betaald parkeren en "vergunning"parkeren.

De plaatsen en het tijdstip waar mag worden geparkeerd tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2013 en welke plaatsen mede bestemd zijn als plaatsen waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2013 mag worden geparkeerd, zijn:

A.

 • ·

  plein van Beethovenstraat/Mozartstraat

 • ·

  van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en Schubertstraat)

 • ·

  plein Mozartstraat (achter Hema)

 • ·

  J.S. Bachstraat

 • ·

  Poststraat (tussen Hoofdstraat en Oranjeplein)

 • ·

  plein aan het Kloosterraderplein

 • ·

  Deken Quodbachlaan

 • ·

  Engerweg

 • ·

  Kapellaan (tussen Putgang en Markt)

 • ·

  Hoofdstraat

 • ·

  Dr. Kreijenstraat

 • ·

  Oranjestraat (tussen Hoofdstraat en Oranjestraat 12)

 • ·

  Giessenstraat (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

 • ·

  Kosterbeemden (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

 • ·

  Kerkplein

 • ·

  Einderstraat (parkeerdek)

Op de onder A. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur en er geen vergunning voor het parkeren aldaar van het voertuig is verleend.

B.

·Parkeerterrein Wijngracht

Op de onder B. vermelde plaats moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 00.00 uur en 24.00 uur op maandag tot en met zondag. Indien tussen 7.00 uur en 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag op de onder B. vermelde plaats wordt geparkeerd door een voertuig waarvoor een vergunning voor het parkeren van het voertuig is verleend, hoeft voor het parkeren niet te worden betaald.

 

Wijze van betalen

1 Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00.

2 Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

3 Indien bij het betaald parkeren op straat gebruikt wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 

Bijlage 4

“Plaatsen waar met een vergunning en door een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd”

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2013 en met een invalidenparkeerkaart (houder moet woonachtig zijn in Kerkrade), zijn:

 • ·

  plein van Beethovenstraat/Mozartstraat

 • ·

  van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en Schubertstraat)

· plein Mozartstraat (achter Hema)

· J.S. Bachstraat

· Poststraat (tussen Hoofdstraat en Oranjeplein)

· plein aan het Kloosterraderplein

· Deken Quodbachlaan

· Engerweg

· Kapellaan (tussen Putgang en Markt)

· Hoofdstraat

· Dr. Kreijenstraat

· Oranjestraat (tussen Hoofdstraat en Oranjestraat 12)

· Giessenstraat (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

· Kosterbeemden (met uitzondering van de vergunninghoudersplaatsen)

· Kerkplein

· Einderstraat (parkeerdek)

· parkeerterrein Wijngracht

· plein aan Portbeemden

· plein aan Torenstraat