Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017
CiteertitelTegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanvraagtermijn opengesteld van 01 september tot 01 oktober 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.1.7
  2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2017, artikel 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-201701-01-2018nieuwe regeling

11-07-2017

Elektronisch gemeenteblad 10-08-2017

17n00354

Tekst van de regeling

Intitulé

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2017

Het college van de gemeente Kerkrade

 

Besluit:

te kiezen voor het scenario, waarbij aanvragende burgers van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten toegang tot de regeling krijgen en een financiële bijdrage ontvangen, indien zij voldoen aan onderstaande criteria:

 

* inhoudelijk:

-Aanvrager woont op de datum van de aanvraag in de gemeente Kerkrade;

- Gedurende de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 is het verplicht het eigen risico op grond van de ziektekostenverzekering volledig verbruikt;

 

* Financieel: inkomensonafhankelijk.

- Per rechthebbende burger een tegemoetkoming van € 125,--;

- Aanvraagtermijn is opengesteld van 01 september tot 01 oktober 2017.

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 11 juli 2017.

Het college, de secretaris,

J.J.M. Som H.J.M. Coumans MPM