Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit parkeren 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren 2017 en is gebaseerd op de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelasting 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.overheid.nl/zoekresultaat/lokale_wet_en_regelgeving/1/10/fields%5Bpostcode_4_cijfers_%5D%5B0%5D%3D6461%26sortBy%3Dalternative%2Cascending%26query%5Bkeyword%5D%5Bop%5D%3D%3D%26query%5Bkeyword%5D%5Bval%5D%5B0%5D%3D%26sru%5Borganisatietype%5D%3DGemeente

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2017-230500

17n00579

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren 2018

Het college van de gemeente Kerkrade;

 

gelet op de Parkeerverordening en de artikelen 5 en 8 van de Verordening parkeerbelasting 2018

 

Besluit:

 

 • in te trekken het Aanwijzingsbesluit parkeren 2017

 • de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2018 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren";

 • de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2018, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd";

 • de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2018 en tevens mag worden geparkeerd waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2018 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 "Parkeerapparatuur plaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders";

 • de plaatsen waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2018 en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 4 "Plaatsen waar met een vergunning en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd".

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Kerkrade, 14 november 2017.

Het college, De secretaris,

J.J.M.Som H.J.M. Coumans MPM

Bijlage 1  

"Plaatsen, tijdstip en wijze van betaald parkeren"

Plaats en tijdstip betaald parkeren.

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2018 mag worden geparkeerd, zijn:

 

A.

 • plein van Beethovenstraat/Mozartstraat (Theaterplein)

 • van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

 • Poststraat

 • plein aan het Kloosterraderplein

 • Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

 • Engerweg

 • Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Markt)

 • Parkeerdek Einderstraat

 • Kerkplein (naast Lambertuskerk)

 • Parkeerterrein aan de Wijngracht (Atriumterrein)

 

Op de onder A. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd tussen 9.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur.

 

B.

 • plein aan Portbeemden

 • plein aan Torenstraat

 

Op de onder B. vermelde plaatsen moet voor het parkeren worden betaald, indien wordt geparkeerd op zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

 

Wijze van betalen.

1. Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door andere op de parkeerapparatuur aangegeven mogelijkheden.

2. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

3. Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

Bijlage 2  

"Plaatsen waar met een vergunning moet worden geparkeerd"

 

De plaatsen waar moet worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2018 zijn:

 • Stationsstraat (tussen Einderstraat en Putgang)

 • Marktstraat (tussen Eldorado en Old Hickoryplein)

 • Rolduckerstraat (tussen Oranjestraat en O.L. Vrouwestraat)

 • Op de bovenvermelde plaatsen moet met vergunning worden geparkeerd, op alle dagen van de week.

 • parkeerterrein van het appartementencomplex het "Veldhofcomplex" Portbeemden(plein)

 • Torenstraat 17 t/m 37 B

 • de parkeervakken en een deel van de parkeerstrook (tegenover parkeervakken) in de Pastoor Stevensstraat

Op de bovenvermelde plaatsen moet met vergunning worden geparkeerd, indien wordt geparkeerd op zaterdag.

Bijlage 3  

"Parkeerapparatuurplaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders”

 

Plaats en tijdstip "vergunning" parkeren.

De plaatsen en het tijdstip waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2017 mag worden geparkeerd, zijn:

 • plein van Beethovenstraat/Mozartstraat (Theaterplein)

 • van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

 • Poststraat

 • plein aan het Kloosterraderplein

 • Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

 • Engerweg

 • Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Markt)

 • Parkeerdek Einderstraat

 • Kerkplein (naast Lambertuskerk)

 • Parkeerterrein aan de Wijngracht (Atriumterrein)

Bijlage 4  

“Plaatsen waar met een vergunning en door een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd”

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2018 en met een invalidenparkeerkaart (houder moet woonachtig zijn in Kerkrade), zijn:

A.

 • van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

 • Poststraat

 • Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

 • Engerweg

 • Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Markt)

 • Parkeerdek Einderstraat

B.

 • plein aan Portbeemden

 • plein aan Torenstraat