Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit Risicogebieden Bibob

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Risicogebieden Bibob
CiteertitelAanwijzingsbesluit Risicogebieden Bibob
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2018nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-220600

18n00479

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Risicogebieden Bibob

Het College van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade,

Onderscheidenlijk

De Burgemeester van Kerkrade,

 

 

Gelet op artikel 2.2 van de Beleidslijn Bibob van de gemeente Kerkrade

 

Overwegende,

 

dat de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) als een ultimum remedium kan worden ingezet;

 

dat afgeleid van de Wet Bibob, het Besluit Bibob en de Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Beoordeling Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Gemeente Kerkrade, de mogelijkheid bestaat om de Wet Bibob van toepassing te verklaren op bij afzonderlijk besluit van de Burgemeester aangewezen risicogebieden;

 

dat de in dit aanwijzingsbesluit benoemde gebieden de Wet Bibob onverkort wordt toegepast op de in art. 2.2 van de voornoemde beleidslijn genoemde aanvragen. Het gaat hierbij om gebieden die vanwege hun aantrekkingskracht en/of kwetsbaarheid extra aandacht behoeven voor wat betreft de risico’s dat met de vergunningverlening criminele activiteiten worden gefaciliteerd;

 

 

Besluit:

 

Te bepalen dat de Bibob- risicogebieden bestaan uit:

• Stadsdeel Eygelshoven

- Veldhofstraat

- Laurastraat voor het gedeelte tussen de Veldhofstraat en de Juliastraat

 

• Stadsdeel Chevremont

- Sint Pieterstraat

 

• Stadsdeel Centrum

- Markt

- Niersprinkstraat voor het gedeelte tussen de Markt en de Poststraat

- Markstraat voor het gedeelte tussen de Markt en de Grupellostraat

- Hoofstraat voor het gedeelte tussen de Markt en de Poststraat

- Einderstraat voor het gedeelte tussen de Markt en de Stationstraat en Grupellostraat

 

• Stadsdelen Bleijerheide en Holz

- Nieuwstraat

- Bleijerheiderstraat

- Pannesheiderstraat

 

• Stadsdelen Heilust en Spekholzerheide

- Het gebied dat omsloten wordt door

 Pastoor Theelenstraat en Lupinestraat (noord)

 Graverstraat (west)

 Hyacintstraat en Sophiastraat (oost)

 Spoorlijn Kerkrade- Simpelveld (zuid)

 

- Dit gebied omvat in elk geval de straten

 Plein

 Spoorzoeker

 Pleinstraat

 Industriestraat

 Kerkstraat

 Akerstraat

 Carboonstraat

 Patronaatstraat

 Kleingraverstraat

 Sophiastraat

 Van de Weijerstraat

 Willemstraat

 Graverstraat

 Schoolstraat

 Pastoor Theelenstraat

 Kremerstraat

 Lupinestraat

 Narcisstraat

 Kampstraat

 

• Gebied rond het Parkstad Limburg Stadion

- Het gebied dat omsloten wordt door

 Euregioweg (noord)

 N281 (west)

 Locht (oost)

 Beitel (zuid)

- Dit gebied omvat in elk geval de straten

 Roda J.C. Ring

 Wiebachstraat

Dit aanwijzingsbesluit is vastgesteld door de Burgemeester op 02 oktober 2018

en treedt in werking op de dag na vaststelling.

De Burgemeester,

J.J.M. Som