Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit parkeren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeren 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Aanwijzingsbesluit Parkeren 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kerkrade/CVDR60703/CVDR60703_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-281774

18n00582

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren 2019

Het college van de gemeente Kerkrade;

 

gelet op de Parkeerverordening en de artikelen 5 en 8 van de Verordening parkeerbelasting 2019

 

Besluit:

 

• in te trekken het Aanwijzingsbesluit parkeren 2018;

• de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2019 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren";

• de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2019, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd";

• de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2019 en tevens mag worden geparkeerd waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2019 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 "Parkeerapparatuur plaatsen die mede bestemd zijn voor vergunninghouders";

• de plaatsen waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2019 en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 4 "Plaatsen waar met een vergunning en een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd".

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Kerkrade, 19 december 2018.

Het college, De secretaris,

J.J.M.Som H.J.M. Coumans MPM

Bijlage 1 "Plaatsen, tijdstip en wijze van betaald parkeren"

Plaats en tijdstip betaald parkeren.

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur. De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting 2019 mag worden geparkeerd, zijn:

 

A.

• plein van Beethovenstraat/Mozartstraat (Theaterplein)

• van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

• Poststraat

• plein aan het Kloosterraderplein

• Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

• Engerweg

• Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Markt)

• Parkeerdek Einderstraat

• Kerkplein (naast Lambertuskerk)

• Parkeerterrein aan de Wijngracht (Atriumterrein)

 

Op de onder A. vermelde plaatsen moet betaald worden voor het parkeren, indien wordt geparkeerd tussen 09.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag tot 21.00 uur.

 

B.

• plein aan Portbeemden

• plein aan Torenstraat

 

Op de onder B. vermelde plaatsen moet betaald worden voor het parkeren, indien wordt geparkeerd op zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur.

 

 

Wijze van betalen.

 

1. Locaties waar vooraf betaald parkeren geldt

a. Betalen middels het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door andere op de parkeerapparatuur aangegeven wijze zoals betaling middels bankpas al dan niet contactloos.

I. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen

als nodig zijn om de gewenste parkeerduur te kunnen bereiken.

II. Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur

welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de

tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de

voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

b. Betalen middels Belparkeren. Bij aanvang van de parkeertijd dient men middels de mobiele telefoon een app te activeren bij één van de providers die toegang heeft tot de Belparkeerzones in het desbetreffende gebied. Bij terugkomst bij het voertuig dient men de app vervolgens te deactiveren om de parkeertijd alsmede de betaling te beëindigen.

2. Locaties waar achteraf betaald parkeren geldt, geregeld middels camerasysteem

Bij binnenkomst van het parkeerterrein wordt het kenteken van het voertuig geregistreerd. Men parkeert het voertuig en bij terugkomst bij het voertuig dient men het kenteken in te voeren bij de betaalautomaat. Op het scherm van de automaat verschijnt de verschuldigde parkeerbelasting, welke bij de automaat voldaan moet worden. Betalen kan door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door andere op de parkeerapparatuur aangegeven wijze zoals betaling middels bankpas al dan niet contactloos. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig om de verschuldigde parkeerbelasting te voldoen. Als de parkeerbelasting volledig is betaald, kan men het parkeerterrein verlaten, waar opnieuw het kenteken van het voertuig wordt geregistreerd.

3. Locaties waar achteraf betaald parkeren geldt, geregeld middels slagbomen

Bij aankomst van het parkeerterrein kan men bij de gesloten slagboom een parkeerkaart krijgen, waarna de slagboom automatisch opent zodat men het terrein kan oprijden. Men parkeert het voertuig en pas bij terugkomst bij het voertuig dient men de parkeerkaart in te voeren in de betaalautomaat. Op het scherm van de automaat verschijnt de verschuldigde parkeerbelasting, welke bij de automaat voldaan moet worden. Betalen kan door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 of € 2,00 of door andere op de parkeerapparatuur aangegeven wijze zoals betaling middels bankpas al dan niet contactloos. Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig om de verschuldigde parkeerbelasting te voldoen. Als de parkeerbelasting volledig is betaald, kan men bij de slagboom bij de uitrit de parkeerkaart aanbieden, waarna de slagboom opent en men het parkeerterrein kan verlaten.

Bijlage 2 "Plaatsen waar met een vergunning moet worden geparkeerd"

De plaatsen waar moet worden geparkeerd met een vergunning, aangeduid als Belanghebbendenparkeerplaatsen, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2019 zijn:

• Rolduckerstraat (tussen Oranjestraat en O.L. Vrouwestraat)

• Stationsstraat (tussen Einderstraat en Putgang)

• Marktstraat (tussen Eldorado en Old Hickoryplein)

• Anselderlaan, de parkeervakken gesitueerd voor de huisnummers 92, 94 en 96

 

Op de bovenvermelde plaatsen moet op alle dagen van de week met een vergunning worden geparkeerd.

• parkeerterrein van het appartementencomplex het "Veldhofcomplex" Portbeemden(plein)

• Torenstraat 17 t/m 37 B

• de parkeervakken en een deel van de parkeerstrook (tegenover parkeervakken) in de Pastoor Stevensstraat

Op de bovenvermelde plaatsen moet enkel op zaterdag met een vergunning worden geparkeerd.

Bijlage 3 "Middels parkeerapparatuur betaalde parkeerplekken die mede bestemd zijn voor vergunninghouders”

 

Plaats en tijdstip "vergunning" parkeren.

De plaatsen en het tijdstip waar met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2019 mag worden geparkeerd, zijn:

• plein van Beethovenstraat/Mozartstraat (Theaterplein)

• van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

• Poststraat

• plein aan het Kloosterraderplein

• Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

• Engerweg

• Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Markt)

• Parkeerdek Einderstraat

• Kerkplein (naast Lambertuskerk)

• Parkeerterrein aan de Wijngracht (Atriumterrein)

 

De vergunningsplicht geldt tussen 09.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag en op donderdag tot 21.00 uur.

Bijlage 4 “Plaatsen waar met een vergunning en door een in Kerkrade woonachtige houder van een invalidenparkeerkaart mag worden geparkeerd”

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting 2019 en met een invalidenparkeerkaart (houder moet woonachtig zijn in Kerkrade), zijn:

 

A.

• van Beethovenstraat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)

• Poststraat

• Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)

• Engerweg

• Kapellaan (tussen kruising Putgang/Casper Sprokelstraat en Markt)

• Parkeerdek Einderstraat

 

B.

• plein aan Portbeemden

• plein aan Torenstraat