Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Vaststelling ‘Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg’, Kerkrade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling ‘Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg’, Kerkrade
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregel tijdelijke versoepeling compensatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201921-03-2019Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek SVWZL

26-06-2019

gmb-2019-173090

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling ‘Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg’, Kerkrade

Burgemeester en wethouders van Kerkrade maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 26 juni 2019 (nummer 19Rb027) de ‘Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’ heeft vastgesteld.

 

 

Ingangsdatum en duur

De beleidsregel treedt voor een periode van maximaal 2 jaar in werking vanaf 21 maart 2019, tenzij de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg eerder wordt vastgesteld.

 

 

Globale inhoud van de beleidsregel

In deze beleidsregel worden gedurende de bovengenoemde periode van versoepeling van de compensatie, woningbouwplannen beschouwd in vier categorieën. Voor elke categorie is aangegeven welke eventuele compensatie wordt verwacht. Woningbouwinitiatieven die mogelijk worden gemaakt via deze versoepeling, dienen binnen 2 jaar te zijn vastgesteld en binnen 5 jaar te zijn gerealiseerd (vanaf momentum van toevoeging aan de subregionale woningmarktprogrammering). Woningbouwplannen die deze termijnen niet halen, verliezen hun status op de subregionale woningmarktprogrammering. Deze regeling betreft een tijdelijke aanvulling op beleidsregel VI van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en kan niet met terugwerkende kracht worden ingezet. De reeds bestaande compensatiemogelijkheden blijven vigerend als invulling van de compensatie.

 

 

Inzage

De beleidsregel ligt van 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 ter inzage bij het informatiecentrum op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Indien u inhoudelijke vragen heeft dan wel een inhoudelijke toelichting wenst, kunt u telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer van de gemeente Kerkrade 14045.

 

 

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de beleidsregel staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

 

Kerkrade, 17 juli 2019,

Het college voornoemd,

Namens deze,

H.J.M. Coumans MPM, secretaris