Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Richtlijnen Bijzondere gebeurtenissen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijnen Bijzondere gebeurtenissen 2014
CiteertitelRichtlijnen Bijzondere gebeurtenissen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

22-10-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijnen Bijzondere gebeurtenissen 2014

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

De in deze Richtlijnen genoemde bedragen zijn maximum bedragen, tenzij anders vermeld.

Gebeurtenissen in de thuissituatie

gebeurtenis

acties

maximum

bedrag

verantwoordelijk

huwelijk of geregistreerd partnerschap

·geschenk

·bloemen

·netto € 50,-

·netto € 25,-

Afd. hoofd

jubileum huwelijk of geregistreerd partnerschap

25-, 40- of 50 jarig

·brief / kaart (mits bekendgemaakt)

·bloemen of geschenk

·netto € 25,-

Afd. hoofd

gezinsuitbreiding

·brief / kaart bloemen of geschenk

·netto € 25,-

Afd. hoofd

opname ziekenhuis / langdurig ziek

·bloemen of fruit

·afhankelijk van duur en ernst na 3 maanden herhalen

·netto € 25,-

Afd. hoofd

thuiskomst uit ziekenhuis

·afhankelijk van duur en ernst opname bloemen of fruit

·netto € 25,-

Afd. hoofd

overlijden medewerker

·checklist bij overlijden

 

·Afd. hoofd

·college

Ambtsjubileumgratificatie

diensttijd overheid

gebeurtenis

acties

maximum bedrag

verant-woordelijk

viering

ambtsjubileum

·receptie (basis draaiboek) of etentje etc.

·bloemen

·sprekers / externe relatie (indien gewenst)

·persbericht (indien gewenst)

Op werkplek, tenzij…

·totaal maximaal bruto € 1.000,-

·netto € 25,-

Afd. hoofd

25 jaar overheidsdienst

·gratificatie bruto voor netto

·vrijgesteld loon

netto 50% van het bruto maandsalaris

·Afd. hoofd

·Sal. adm.

Diensttijd jubileumgratificatie

diensttijd gemeente

gebeurtenis

acties

maximum bedrag

verant-

woordelijk

dienstjubileum

·receptie (basis draaiboek) of etentje etc.

·bloemen

·sprekers / externe relatie (indien gewenst)

·persbericht (indien gewenst)

Op werkplek, tenzij…

·totaal maximaal bruto € 1.000,-

·netto € 25,-

Afd. hoofd

12,5 jaar

diensttijd gemeente

·gratificatie

·bruto € 250,-

Afd. hoofd

Sal. adm.

25 jaar

diensttijd gemeente

·gratificatie

·bruto € 500,-

Afd. hoofd

Sal. adm.

40 jaar

diensttijd gemeente

·gratificatie

·bruto € 750,-

Afd. hoofd

Sal. adm.

Vertrek

gebeurtenis

acties

maximum bedrag

verant-woordelijk

afscheid wegens verlaten arbeidsproces

·receptie (basis draaiboek) of etentje etc.

·bloemen

·afscheidsgeschenk

·1 tot 5 jaar

·5 tot 12,5 jaar

·12,5 jaar of meer

·glas (indien gewenst)

·sprekers / externe relatie (indien gewenst)

·persbericht (indien gewenst)

Op werkplek, tenzij…

·totaal maximaal bruto € 1.000,-

·netto € 25,-

·netto € 100

·netto € 200,-

·netto € 350,-

gemeenteglas

Afd. hoofd

afscheid op eigen verzoek

·receptie (basis draaiboek) of etentje etc.

·bloemen

·afscheidsgeschenk

·1 tot 5 jaar

·5 tot 12,5 jaar

·12,5 jaar of meer

·sprekers / externe relatie (indien gewenst)

·persbericht (indien gewenst)

Op werkplek, tenzij…

·totaal maximaal bruto € 1.000,-

·netto € 25,-

·netto € 100

·netto € 200,-

·netto € 350,-

Afd. hoofd

1.1Citeertitel

Deze richtlijnen kunnen worden aangehaald als Richtlijnen Bijzondere gebeurtenissen 2014.

1.2Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Krimpen aan den IJssel, 22 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris, De burgemeester,