Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties en het ontmoetingscentrum"De Tuyter" voor het jaar 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties en het ontmoetingscentrum"De Tuyter" voor het jaar 2017
CiteertitelTarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties en het ontmoetingscentrum"De Tuyter" voor het jaar 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2018nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 182324

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties en het ontmoetingscentrum"De Tuyter" voor het jaar 2017

De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  1 november 2016;

 

b e s l u i t :

 

de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties en het ontmoetingscentrum "De Tuyter" voor het jaar 2017 als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Ontmoetingscentrum "De Tuyter" (index 1%)

 

 

 

1-1-2017 t/m

30-6-2017

1-7-2017 t/m

31-12-2017

Grote zaal

 

 

 

 

Verenigingstarief *

Exclusief nevenruimten en apparatuur

per uur

19,20

19,40

 

Verenigingstarief*

Inclusief nevenruimten, exclusief apparatuur

per uur

21,80

22,00

 

Overig gebruik

 

 

 

 

 

 

per uur

 

58,30

58.90

 

per avond

 

303,40

306,40

 

dagtarief

 

493,40

498,30

 

 

 

 

 

 

 

Zaal 2A-C, 3A,B, 4 en 5

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief *

per uur

9,00

9,10

 

Overig gebruik

per uur

14,85

15,00

 

 

 

 

 

 

 

Zaal 6

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

14,45

14,60

 

Overig gebruik

per uur

21,10

21,30

Zaal 7

 

 

 

 

 

 

 

Kantoor, wordt niet verhuurd

 

 

 

 

Zaal 8

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

16,00

16,15

 

Overig gebruik

per uur

32,00

32,30

Zaal 9

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

10,00

10,10

 

Overig gebruik

per uur

20,00

20,20

Zaal 10

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

7,50

7,60

 

Overig gebruik

per uur

7,50

7,60

Zaal 11

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

6,50

6,60

 

Overig gebruik

per uur

13,00

13,10

Huiskamer

 

 

 

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

12,50

12,60

 

Overig gebruik

per uur

25,00

25,30

Annulerings- en wijzigingskosten

 

 

 

 

 

 

Annulerings- en wijzigingskosten

25,00

25,00

 

 

 

 

 

 

 

*) Het verenigingstarief is slechts van toepassing voor plaatselijke subsidiabele verenigingen en instellingen onder voorbehoud dat er geen toegangsprijzen worden geheven.

Artikel 2. Sportvelden (ingangsdatum 1 januari 2017) (index 1,0%)

-

Voetbalveld(kunstgras)

(2)

23.866

per jaar

-

Korfbalvelden (kunstgras)

(2)

10.711

per jaar

-

Handbalveld (asfalt)

(1)

3.580

per jaar

-

Hockeyveld

(2)

5.124

per jaar

-

Jeu de boules banen

(per baan)

190

per jaar

-

Tennisbanen (kunstgras/gravel)

(per baan)

7.223

per seizoen

 

 

Artikel 3. Zwembad "De Lansingh": (ingangsdatum 1 januari 2017) (index 1,0%)

Let op; deze tarieven zijn geldig tot aan de externe verzelfstandiging op 1 april 2017.

 

a.Algemene tarieven

 

 

 

 

2016

 

2017

Standaardtarief Recreatief*)

1

st.

5,40

5,45

 

5-25

st.

4,85

4,90

 

25+

st.

4,00

4,05

 

 

 

 

 

 

 

Daltarief Recreatief (incl.65+)**)

1

st.

3,10

3,15

 

 

 

 

 

 

 

Actie-/evenementen tarief

1

st.

0,00 – 3,10

0,00 – 3,15

*) Kind 0 t/m 3 jaar gratis tijdens recreatief zwemmen.

**) Daluren worden bepaald door het management van zwembad De Lansingh.

 

b.Leszwemmen

Enkele lessen (3/4 uur)

10,10

10,20

5-lessenkaart (3/4 uur)

46,00

46,50

10-lessenkaart (3/4 uur)

80,40

81,20

Privé zwemles*

39,80

40,20

5-lessenkaart Privé zwemles*

198,90

200,90

Inschrijfkosten zwemles incl. toegangspas

7,40

7,50

Zwemdiploma

11,30

11,40

Zwemcertificaat

7,60

7,70

*) Maximaal 3 personen

 

c.Doelgroep- en aquasportles

Losse les Fifty-fit

5,40

5,45

Losse les Mindervalidezwemmen*)

5,40

5,45

Losse les Aquasport/Doelgroep

6,50

6,55

Losse les Ouder/kind

6,50

6,55

 

 

 

 

 

10-badenkaart Fifty-fit

48,70

49,20

10-badenkaart Mindervalidezwemmen*)

48,70

49,20

10-badenkaart Aquasport/Doelgroep

59,60

60,20

10-badenkaart Ouder/kind les

59,60

60,20

 

 

 

 

 

Combi-abonnement aquasport/doelgroep**)

113,75

114,90

*) incl. koffie/thee.

**) incl. zwemmen (10 weken geldig)

 

d.Verenigingstarieven

 

Plaatselijke verenigingen

Wedstrijdbad

86,15

 

87,00

per uur

Instructiebad

56,20

 

56,75

per uur

Recreatiebad

117,15

 

118,30

per uur

 

Overige verenigingen

Wedstrijdbad

172,30

 

174,00

per uur

Instructiebad

112,20

 

113,30

per uur

Recreatiebad

233,70

 

236,00

per uur

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Diversen

Sauna

 

 

 

 

 

 

Enkel bezoek Sauna incl. zwemmen

10,50

 

10,60

 

10-bezoekenkaart Sauna

incl. zwemmen

105,00

 

106,00

 

Zonnebank

 

 

 

 

 

 

Enkel bezoek Zonnebank

7,00

 

7,05

Per 10 min

10-bezoekenkaart Zonnebank

70,20

 

70,90

 

Toegangspas

 

 

 

 

 

 

Toegangspas

2,50

 

2,50

 

Annulerings- en wijzigingskosten

 

 

 

 

 

 

Annulerings- en wijzigingskosten

25,00

 

25,00

per keer

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 15 december 2016.

De griffier,

De voorzitter,