Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter
CiteertitelTarievenbesluit 2019 gemeentelijke sportvelden en de Tuyter
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2018nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-274930

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter

De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2018;

b e s l u i t :

de tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter" voor het jaar 2019 als volgt vast te stellen:

1. Ontmoetingscentrum "De Tuyter" (index 1,5%)

 

Grote zaal

 

 

 

Verenigingstarief *

Exclusief nevenruimten en apparatuur

per uur

19,90

Verenigingstarief*

Inclusief nevenruimten, exclusief apparatuur

per uur

22,55

Overig gebruik

 

per uur

   

 

60,40

Zaal 6

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

15,00

Overig gebruik

per uur

21,80

Zaal 7

Kantoor, wordt niet verhuurd

 

 

 

 

Zaal 8

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

16,55

Overig gebruik

per uur

33,10

Zaal 9

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

10,35

Overig gebruik

per uur

20,70

Zaal 10

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

7,80

Overig gebruik

per uur

15,60

Zaal 11

 

 

 

Verenigingstarief*

Overig gebruik

per uur

per uur

6,80

13,60

 

 

Huiskamer

 

 

 

Verenigingstarief*

per uur

12,90

Overig gebruik

per uur

25,80

Annulerings- en wijzigingskosten

 

25,00

Annulerings- en wijzigingskosten

 

 

 

*) Het verenigingstarief geldt voor stichtingen en verenigingen zonder winst oogmerk, gevestigd in de gemeente Krimpen

 

 

2. Sportvelden (ingangsdatum 1 januari 2019) (index 1,5 %)  

 

-

Voetbalveld (kunstgras)

(2)

24.467

per jaar

-

Handbalveld (asfalt)

(1)

3.670

per jaar

-

Hockeyveld (betreft ondergrond)

(2)

5.253

per jaar

-

Tennisbanen (kunstgras/gravel)

(per baan)

7.404

per jaar

-

Korfbal (clubhuis en sportterrein)

 

19.590

per jaar

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 13 december 2018.

De griffier,

De voorzitter,