Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkovereenkomst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCollectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkovereenkomst
CiteertitelCollectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkovereenkomst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering bepaald

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenteqwet. Art.160 lid 1 onder c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

01-01-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkovereenkomst

 

 

zie voor de tekst van CAR-UWO de site www.car-uwo.nl of www.vng.nl