Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laren

Beleid ten aanzien van circussen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ten aanzien van circussen
CiteertitelBeleid ten aanzien van circussen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2001nieuwe regeling

11-04-2001

Laarder Courant De BEL 19-04-2001

Collegebesluit 11-04-2001

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ten aanzien van circussen

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders maken, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, bekend dat zij het volgende beleid ten aanzien van circussen op het Plein 1945 (kermisterrein) hebben vastgesteld:

Deel  

a. het circus met alle toebehoren mag een maximale oppervlakte hebben van 2500 m2, de doorsnede van de tent mag maximaal 29 meter zijn;

b. het circus moet in hoofdzaak op kinderen gericht zijn;

c. er kan alleen een speelvergunning worden verleend voor de periode eind oktober, begin november, waarbij de voorkeur uitgaat naar de herfstvakantie;

d. de speeldagen van het circus moeten op een maandag, dinsdag of woensdag zijn.

Dit beleid treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie.

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft, in hun vergadering van 11 april 2001.