Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit betaald en vergunningparkeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald en vergunningparkeren
CiteertitelAanwijzingsbesluilt betaald en vergunningparkeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200531-01-2008intrekking

16-11-2004

Huis aan Huis; 24 november 2004

203760/203761

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald en vergunningparkeren

 

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening parkeerbelasting Leeuwarden 2005 en artikel 2 van de Parkeerverordening Leeuwarden 2005,

 • 1.

  aanwijzen als plaatsen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders (belanghebbendenplaatsen) alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten van de straten en terreinen zoals genoemd in bijlage 1 ‘vergunninghoudersplaatsen’,

 • 2.

  aanwijzen als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2 van de verordening parkeerbelasting Leeuwarden 2002 mag worden geparkeerd (parkeerapparatuurplaatsen), voor zover deze parkeerplaatsen niet zijn aangewezen als belanghebbendenplaatsen, alle daartoe als zodanig aangeduide parkeerplaatsen en voor het parkeren bestemde gedeelten van de straten en terreinen zoals genoemd in bijlage 2 ‘betaalde parkeerplaatsen,

 • 3.

  dat dit besluit bekend gemaakt wordt door publicatie in de Huis aan Huis,

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie als genoemd onder 3.

   

Bijlage 1: Vergunninghoudersplaatsen

Achter de Grote kerk

Achter de Hoven

Arendstraat en -tuin

Bagijnestraat

Berlikumermarkt

Beyerstraat

Bij de Put

Blokhuisplein

Bollemanssteeg

Bonte Papesteeg

Bredeplaats

Breedstraat

Burmaniaplein

Bumianiastraat

Droevendal

Eebuurt

Eenhoorn

Gedempte Keizersgracht (deels)

Groeneweg (tussen Schoenmakersperk en Nieuweburen)

Groentemarkt

Grote Kerkstraat

Herenwaltje

Huygenstraat

Kazerne

Kianderij (achterom)

Klanderijstraat

Kiem Schavernek

Klokplein

Kromme Jat

Oldehoofsterkerkhof (deel tussen plein en Torenstraat)

Perkswaltje

Pottebakkersplaats

Reijndersbuurt

Romkeslaan

Schoolstraat

Speelmansstraat

Sint Anthonystraat

Torenstraat

Tuinen noordzijde

Weaze west

Westerkade

Willemskade noord (deels)

Zaailand (deels)

 

Bijlage 2: Betaalde parkeerplaatsen

Amelandsdwinger

Baljeestraat

Beursplein

Bonifatiusplein

Boterhoek

Doelestraat

Om 1f streek

Eewal

Fonteinland

Gedempte Keizersgracht (deels)

Gouvemeursplein

Groeneweg (tussen Heer Ivostraatje en Schoenmakersperk)

Groot Schavemek

Harlingersingel

Harlingertrekweg

Harmonieplein

Jacob Catsplein

Korfmakersstraat

Langemarktstraat

Nieuweburen

Nieuwekade

Nieuwestad noordzijde ((tussen Kleine Kerkstraat en Groot Schavemek)

Nieuweweg

Oldehoofsterkerkhof

Oosterbuurt

Oostergrachtswal

Oosterkade

Parkeergarage Hoeksterend

Parkeergarage Klanderij

P & R-terrein

Ritsumastraatje

Ruiterskwartier

Schoenmakersperk

Schrans

Sixmastraat en —plein

Stationsplein

Terrein Friese Pers

Tuinen zuidzijde

Turfrnarkt

Tweebaksmarkt

Uniabuurt

van Swietenstraat

Vliet (tussen Bleeklaan en Oostergrachtswal)

Voorstreek (deels oostzijde, deels westzijde)

Westerplantage

Westersingel

Wilhelminaplein (inclusief parkeergarage Zaailand)

Willemskade noord- en zuidzijde

Wissesdwinger

Wortelhaven

Zaailand (tussen Prins Hendrikstraat en Westerkade)

Zuidergrachtswal

Zuiderplein

Zuidersingel

Zuiderstraat

Zwitserswaltje