Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2014Nieuwe regeling

29-01-2014

GVOP: 24 februari 2014 en Huis aan Huis: 5 februari 2014

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

Overwegende, dat het maximale tarief van de naheffingsaanslag parkeerbelasting € 58,00 bedraagt voor 2014 en dat dit tarief als volgt is onderbouwd;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014 (Kenmerk 388221);

 

Gelet op de artikelen 225 en 234 van de Gemeentewet, alsmede het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, en artikel 9 van de Verordening Parkeerbelastingen Leeuwarden 2014;

 

Besluit:

 

vast te stellen het:

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014

Artikel 1 Kosten naheffingsaanslag

De kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag voor 2014 zijn begroot op:

 

 • 1.

  Kosten parkeercontrole € 524.458,00

 • 2.

  Kosten beheer en onderhoud € 45.690,00

 • 3.

  Kapitaalkosten controle-apparatuur € 25.459,00

 • 4.

  Aanschaf controle-apparatuur €  5.075,00

  ________________

  Totaal € 600.682,00

  ================

De kosten per naheffingsaanslag worden berekend als volgt:

Aantal naheffingsaanslagen 7.650

Kosten € 600.682,00 / 7.650 = € 78,52

 

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Leeuwarden 2014.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2014.

De voorzitter,

De griffier,