Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Mandaatbesluit voetbaloverlast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit voetbaloverlast
CiteertitelMandaatbesluit voetbaloverlast
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mandaatbesluit i.v.m. artikel 2:26m t/m 2:26q van de APV

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2016 vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201301-01-2016Nieuw besluit

13-12-2013

Leeuwarder Courant; 19 december 2013

19351

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit voetbaloverlast

MANDAAT BESLUIT

In verband met toepassing artikel 2:26m t/m 2:26q van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden ( voetbal)

 

Nr.19351

 

PJA

 

 

 

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is bij ernstige verstoringen van de openbare orde of de dreiging daarvan direct op te treden en maatregelen voor te bereiden ter voorkoming van een verdere verstoring van de openbare orde bij wedstrijden van betaalde voetbalorganisaties in Leeuwarden dan wel verstoringen van de openbare orde verband houdende met die wedstrijden, zoals voorzien in de artikelen 2:26 en volgende van de Apv;

 

Gelet op de artikelen 2:26m, 2:26n, 2:26p en 2:26q van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De teamchef van het basisteam Leeuwarden van de Nationale Politie, Eenheid Noord Nederland te machtigen om een voornemen bekend te maken tot het opleggen van  stadiongebiedsverboden;

 • 2.

  De teamchef toe te staan deze machtigingen door te geven aan politiefunctionarissen, in het basisteam, die benoemd zijn tot algemeen opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 141 Wetboek van Strafvordering;

 • 3.

  De hiervoor genoemde bevoegdheden uitgeoefend worden overeen- komstig het bepaalde in de Afsprakenprotocol rondom de afgifte van het bestuursrechtelijk gebiedsverbod voetbal;

 • 4.

  De teamchef overlegt jaarlijks in december een overzicht van de functionarissen die een machtiging hebben.

 

 

 

Leeuwarden, 13 december 2013

 

 

De Burgemeester voornoemd,

 

 

 

 

 

Ferd. J.M. Crone