Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Ferwerderadiel en Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCentrumregeling samenwerking Ferwerderadiel en Leeuwarden
CiteertitelCentrumregeling samenwerking Ferwerderadiel en Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageCentrumregeling samenwerking Ferwerderadiel en Leeuwarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op het moment van het treffen van deze centrumregeling, zal van rechtswege deze centrumregeling worden op geheven. In de centrumregeling is hierover opgenomen dat een onafhankelijke registeraccountant de opdracht krijgt een opheffingsplan op te stellen, met daarin de financiële en personele gevolgen van deze opheffing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201501-01-2017Nieuwe regeling

23-06-2015

GVOP (staatscourant): 31 juli 2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Centrumregeling samenwerking Ferwerderadiel en Leeuwarden