Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201812-05-2020Niet ingegeven

06-03-2018

gmb-2018-50934

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

MS/maart 2018-1

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN

 

OVERWEEGT:

dat de medewerkers van team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden;

dat het in het kader van gemeentelijke samenwerking wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van medewerkers van team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân als toezichthouders in de zin van artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet;

dat de op grond van artikel 41 eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet aangewezen ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen, genoemd in artikel 44a van de Drank- en Horecawet.

 

BESLUIT:

 

 • I.

  Naast de bij besluit van 19 juni 2017 (nummer 112480) als toezichthouder als bedoeld in artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet aangewezen medewerkers van Stadstoezicht Leeuwarden eveneens als zodanig aan te wijzen:

 

A. van Casteren;

A. de Jager;

E. Negerman;

F. van der Wagen;

J. Boersma;

J. van der Broek;

L. Rinia;

M. van Munster;

O. Tadema;

P. Roza;

R. de Jong;

R. D'Heer;

S. Bakker;

T. Bleeker;

W. Roerdink;

Y. Hallema.

 

 • II.

  De aanwijzing van kracht te laten zijn voor onbepaalde tijd.

   

 • III.

  Dit besluit op gebruikelijke wijze bekend te maken.

   

IV. Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan.

 

Leeuwarden, 6 maart 2018

drs. F.J.M. Crone,

burgemeester van Leeuwarden.