Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Gemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022
CiteertitelGemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpGemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022
Externe bijlageGemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2018nieuwe regeling

28-11-2018

gmb-2018-279657

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-10-2018 (kenmerk 417299);

 

BESLUIT:

 

  • 1.

    het Gemeentelijk Rioleringsplan Leeuwarden 2019-2022 vast te stellen;

  • 2.

    De begroting 2019 overeenkomstig te wijzigen.

    

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van

     

voorzitter,

     

griffier.

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022