Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Tarievenbesluit reclames van korte duur 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievenbesluit reclames van korte duur 2008
CiteertitelTarievenbesluit reclames van korte duur 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-200824-12-2008intrekking

15-12-2008

Huis aan Huis; 23 december 2008

240449
01-01-2008nieuwe regeling

17-12-2007

Huis aan Huis; 31 december 2007

24182

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievenbesluit reclames van korte duur 2008

 

 

Tarievenbesluit reclames van korte duur 2008

Het tarief (inclusief 19% BTW) bedraagt voor:

2008

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het hebben van reclameobjecten, aangebracht in de vorm van driehoeksborden

1.1.1

voor 1 t/m 25 locaties gedurende maximaal 14 dagen per 14 dagen

€ 221,99

1.1.2

voor 26 t/m 50 locaties gedurende maximaal 14 dagen per 14 dagen

€ 443,99

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het hebben van reclameobjecten, aangebracht in de vorm van prikbordjes of verwijsbordjes

2.1.1

per 10 bordjes per dag

€ 15,86

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het hebben van een reclameobject, aangebracht in de vorm van een spandoek

3.1.1

per dag

€ 15,86

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het hebben van een reclameobject, aangebracht in de vorm van een reclameschutting

4.1.1

gedurende maximaal 14 dagen per 14 dagen

€ 67,46

 

 

 

5.1

Indien de reclames niet direct na afloop van de overeengekomen periode worden verwijderd of in het geval van foutieve of clandestiene plaatsing van reclames, vindt verwijdering ervan door of vanwege de gemeente plaats.

 

De vergoeding welke hiervoor in rekening wordt gesteld bedraagt per verwijderd driehoeksbord, prik-/verwijsbordje of een soortgelijk reclameobject

€ 30,76.

 

Voor een verwijderd spandoek of een verwijderde reclameschutting bedraagt de vergoeding respectievelijk

€ 61,52 en € 92,34.

 

 

 

6.1

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Tarievenbesluit reclame van korte duur Leeuwarden 2008'.

6.2

Het Tarievenbesluit reclame van korte duur Leeuwarden 2007, door de raad vastgesteld op 18 december 2006, wordt ingetrokken met ingang van het in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

6.3

De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2007.

voorzitter

griffier