Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Wijziging bedragen Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging bedragen Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden
CiteertitelWijziging bedragen Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201114-02-2013nieuwe regeling

14-12-2010

Huis aan Huis; 29 december 2010

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging bedragen Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden

 

 

Wijziging bedragen Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden per 1 januari 2011.

 

Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden maken bekend dat, op grond van het bepaalde in artikel 39 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden, de bedragen in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Leeuwarden zijn verhoogd conform de ontwikkelingen van de prijsindex voor de gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgerond op hele euro’s. Deze index is berekend op 1,6%. De grondslagen eigen bijdragen zijn aangepast conform de bepalingen in het landelijke Besluit maatschappelijke ondersteuning (Stb. 2006/450). De wijzigingen zijn van kracht ingaande 1 januari 2011.

 

Forfaitair bedrag sportrolstoelen:

€ 2.614,- per 3 jaar

 

Persoonsgebonden budget voor van hulp bij het huishouden:

Pgb-dah: € 15,50

Pgb: € 18,69

Zorg in natura: € 23,-

HH3 € 37,55

 

Verhuiskostenvergoeding:

€ 2.968,-

 

Administratiekosten bij bouwkundige woonvoorzieningen:

Administratiekosten die een verhuurder maakt ten behoeve van het treffen van een voorziening voor de gehandicapte, voor zover de kosten van die voorziening meer dan € 991,- bedragen, 10% van die kosten, met een maximum van € 362,-

 

Tegemoetkoming kosten bezoekbaar maken woning:

€ 2.968,

 

Forfaitair bedrag woonwagens en woonschepen:

€ 992,-

 

Forfaitair bedrag geïndiceerden collectief vervoer:

€ 571,- per jaar

 

Kilometervergoedingen:

  • 1.

    bij het gebruik van een particuliere auto: € 632,- per jaar

  • 2.

    bij gebruik van een taxi: € 3.052,- per jaar

  • 3.

    bij gebruik van een rolstoeltaxi: € 4.686,- per jaar

 

Grondslag eigen bijdrage bij naturaverstrekking hulp bij het huishouden:

€ 23,00 per daadwerkelijk geleverd uur hulp.

 

Omvang eigen bijdragen:

ongehuwde personen jonger dan 65:

€ 17,80 per vier weken, percentage van het inkomen boven € 22.636,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 %

ongehuwde personen van 65 jaar of ouder:

€ 17,80 per vier weken, percentage van het inkomen boven € 15.838,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 %

gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65:

€ 25,40 per vier weken, percentage van het inkomen boven € 27.902,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 %

gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn:

€ 25,40 per vier weken, percentage van het inkomen boven € 22.100,- boven dit bedrag per vier weken bedraagt 15 %