Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende Vervangingsregeling voor collegeleden van Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal houdende Vervangingsregeling voor collegeleden van Lingewaal
CiteertitelVervangingsregeling voor collegeleden van Lingewaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 Reglement van orde
  2. artikel 3 Reglement van orde
  3. artikel 4 Reglement van orde
  4. artikel 77 lid 1 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2017nieuwe regeling

11-07-2017

Gemeenteblad 2017, 122468

Z-14-08529 /INT-14-03726

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling voor collegeleden van Lingewaal

Het college van B&W van de gemeente Lingewaal;

 

gezien het ambtelijk voorstel van 4 juli 2017

 

gelet op:

 

hetgeen is geregeld in artikel 1, artikel 3 en artikel 4 van het Reglement van orde en artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet.

 

overwegende:

 

dat het vanwege de continuïteit in de besluitvorming wenselijk is de onderlinge vervanging en waarneming van de burgemeester en wethouders bij ontstentenis of verlet te regelen.

 

besluit:

Waarneming ambt burgemeester

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt, met uitzondering van

 

het voorzitterschap van de raad, waargenomen in de volgende volgorde:

 

1e waarnemer: wethouder G. van Bezooijen

 

2e waarnemer: wethouder E van Sambeek

 

3e waarnemer: wethouder G. Bel

Waarneming van wethouders

De vervangingsregeling bij verhindering of ontstentenis van de wethouders wordt als volgt vastgesteld:

 

Wethouder G. van Bezooijen:

1e waarnemer Wethouder G. Bel

2e waarnemer Wethouder E. van Sambeek

 

Wethouder E. van Sambeek

1e waarnemer Wethouder G. Bel

2e waarnemer Wethouder G. van Bezooijen

 

Wethouder G. Bel

1e waarnemer Wethouder G. van Bezooijen

2e waarnemer Wethouder E. van Sambeek

Aldus vastgesteld door het college van B&W van Lingewaal, in zijn vergadering van 11 juli 2017

Burgemeester en wethouders van Lingewaal,

Gemeentesecretaris Burgemeester

ir. C. Verweij L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen