Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van de teammanagers van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit Lingewaard 2018-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de teammanagers van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit Lingewaard 2018-1
CiteertitelOndermandaatbesluit Lingewaard 2018-1
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaatbesluit Lingewaard 2017-2.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. hoofdstuk 10 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-201805-07-2018nieuwe regeling

18-04-2018

Het Gemeentenieuws, 18 april 2018

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de teammanagers van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ondermandaat Ondermandaatbesluit Lingewaard 2018-1

De teammanager van het team Communicatie en Personeel en Organisatie;

De teammanager van het team Informatievoorziening;

De teammanager van het team Facilitaire Zaken en Bestuurs- en Managementondersteuning

De teammanager van het team Financiën, Inkoop en Juridische Zaken;

De teammanager van het team Ruimtelijk Beleid;

De teammanager van het team Projectrealisatie;

De teammanager van het team Sociaal Beleid;

De teammanager van het team Klant Contact Centrum;

De teammanager van het team Bedrijfsbureau Sociaal Domein;

De teammanager van het team Toegang Sociaal Domein;

De teammanager van het team Openbare Ruimte en Vastgoed;

De teammanager van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving;

De teammanager van het team Technisch Wijkbeheer;

 

gelet op het Mandaatbesluit Lingewaard 2018-1;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat:

 

 • -

  mandaatgever bij besluit van 10 april 2018 bevoegdheden aan de teammanagers hebben gemandateerd, alsmede volmachten en machtigingen hebben verleend;

 • -

  de teammanagers de instemming hebben van mandaatgever om ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen ter zake een of meerdere bevoegdheden zoals opgenomen in het mandaatregister;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen te verlenen aan medewerkers voor zover dit uitdrukkelijk is aangegeven in de kolom “Instemming ondermandaat” van het mandaatregister behorende bij het Mandaatbesluit Lingewaard 2018-1;

 • 2.

  het Ondermandaatbesluit Lingewaard 2017-2 in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: “Ondermandaatbesluit Lingewaard 2018-1”.

Bemmel d.d.18 april 2018

De teammanager van het team Communicatie en Personeel & Organisatie,

Dhr. M. Leenders

De teammanager van het team Informatievoorziening,

Mw. L. van der Horst-Schoonderwoerd

De teammanager van het team Facilitaire Zaken en Bestuurs- en Managementondersteuning,

Dhr. M. Braam

De teammanager van het team Financiën, Inkoop en Juridische Zaken,

Dhr. M. Leenders

De teammanager van het team Ruimtelijk Beleid,

Dhr. M. Reijnen

De teammanager van het team Projectrealisatie,

Dhr. H. Koers

De teammanager van het team Sociaal Beleid,

Mw. J. de Wit

De teammanager van het team Klant Contact Centrum,

Dhr. P. Kemperman

De teammanager van het team Bedrijfsbureau Sociaal Domein,

Mw. M. Bruin

De teammanager van het team Toegang Sociaal Domein,

Dhr. R. Schoonwater

De teammanager van het team Openbare Ruimte en Vastgoed,

Dhr. T. Pruijn

De teammanager van het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving,

Mw. H. Vogel

De teammanager van het team Technisch Wijkbeheer,

Dhr. B. van Diek