Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ontheffingsbeleid geslotenverklaring

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ontheffingsbeleid geslotenverklaring
CiteertitelOntheffingsbeleid geslotenverklaring
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2019nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-50185

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent ontheffingsbeleid geslotenverklaring

 

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De winkelstraten in het centrum van Huissen zijn drukker geworden. Het winkelende publiek wordt regelmatig geconfronteerd met gemotoriseerd verkeer dat door de winkelstraten rijdt. Dit heeft een negatief effect op de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid van het centrum. Daarom is er in 2018 besloten om het verkeersplan centrum Huissen vast te stellen. In dit verkeersplan zijn de winkelstraten met verzinkbare palen en tussen bepaalde venstertijden (tabel 1.1) gesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Buiten de venstertijden staan de palen omlaag en zijn de winkelstraten voor iedereen toegankelijk.

 

Volgens het ontheffingenbeleid hebben een aantal diensten en bedrijven vanwege hun maatschappelijke doel of belang recht op aanvraag van een tijdelijke ontheffing. Daarnaast is het voor inwoners die binnen het gesloten gebied wonen en geen achteringang hebben, mogelijk om een vaste ontheffing aan te vragen.

 

Dagen

Open

Gesloten

Maandag t/m donderdag

17:00 – 12:00

12:00 – 17:00

Vrijdag t/m zondag

24:00 – 12:00

12:00 – 24:00

Tabel 1.1: Venstertijden geslotenverklaring winkelstraten.

1.2 Doelstelling

Deze beleidsregels maken duidelijk wanneer ontheffingen voor de geslotenverklaring worden verleend. De nieuwe beleidsregels en systemen vereenvoudigen de beoordeling van aanvragen en vergroten de handhaafbaarheid voor buitengewoon opsporingsambtenaren en politie.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is aangegeven wie er recht hebben op aanvraag van een ontheffing. Voor de beoordeling ervan is het nodig om verschillende documenten aan te leveren. Vervolgens is in hoofdstuk 3 uitgelegd hoe men een aanvraag kan indienen. Tot slot bevat hoofdstuk 4 een processchema met een verwijzing naar de legesverordening. 

 

2. Toetsingskader

 

Hieronder is toegelicht welke groepen recht hebben op de aanvraag van een ontheffing.

 

Groep A

Deze bedrijven of instellingen krijgen onbeperkt toegang tot de geslotenverklaring.

 • -

  Politie, brandweer en ambulance;

 • -

  Huisartsen;

 • -

  Rouwvoertuigen;

 • -

  Gemeente Lingewaard.

 

Groep B

Deze ontheffing verleent de houder toegang tot de geslotenverklaring gedurende de periode van één kalenderjaar.

 • -

  Inwoners die binnen het gesloten gebied wonen en geen achteringang hebben die buiten het gesloten gebied valt (legesverordening 1.19.1.1):

  • a)

   De aanvrager is kentekenhouder, houder van een leasecontract of staat als gebruiker van een voertuig geregistreerd;

  • b)

   De ontheffing wordt op naam, adres en kenteken gesteld.

 

Groep C

Deze ontheffing verleent de houder toegang tot de geslotenverklaring gedurende de dag(en) en het tijdstip zoals vermeld.

 • -

  Bouw-, installatie-, reparatie-, onderhouds-, en verhuisbedrijven, voor de duur van de werkzaamheden (legesverordening 1.19.2.1):

  • a)

   De aanvrager dient aan te tonen dat de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden buiten de venstertijden;

  • b)

   De aanvrager dient aan te tonen dat de goederen, gereedschappen of materialen niet op een andere wijze of via een andere route of op andere tijden geleverd kunnen worden.

 • -

  Trouwauto’s voor een specifieke dag (legesverordening 1.19.2.3):

  • a)

   De aanvrager dient aan te tonen dat men hiervoor de geslotenverklaring moet betreden;

  • b)

   De aanvrager dient aan te tonen dat men deze dag in het huwelijk treedt.

 

Groep D

Deze ontheffing verleent de houder toegang tot de geslotenverklaring gedurende de dag en het tijdstip of een periode zoals vermeld.

 • -

  Inwoners die binnen het gesloten gebied wonen en zorg nodig hebben bij hun verplaatsing kunnen een zorg-specifieke aanvraag indienen (legesverordening 1.19.1.1 of 1.19.2.1).

  • a)

   De aanvrager dient aan te tonen dat de aanvraag zorg-gerelateerd is;

  • b)

   De aanvrager dient aan te tonen dat het bezoek niet buiten de venstertijden kan plaatsvinden;

  • c)

   De aanvrager dient aan te tonen dat de afstand niet te voet is af te leggen.

 • -

  Bezoekers met een gehandicaptenkaart voor een specifieke dag (legesverordening 1.19.2.3):

  • a)

   De aanvrager dient aan te tonen dat men in het bezit is van een gehandicaptenkaart;

  • b)

   De aanvrager dient aan te tonen dat het bezoek niet buiten de venstertijden kan plaatsvinden.

Groep E

Deze ontheffing en/of vergunning verleent de houder toegang tot de geslotenverklaring gedurende de dag en het tijdstip of een periode zoals vermeld.

 • -

  Standplaatshouders met een geldige standplaatsvergunning moeten een tijdelijke ontheffing aanvragen, maar hoeven daarvoor geen leges te betalen;

 • -

  Marktkooplieden met een geldige marktvergunning mogen de geslotenverklaring zonder aanvraag van een ontheffing betreden;

  • °

   Marktkooplieden zijn in het bezit van een geldige marktvergunning. De verzinkbare paal staat omlaag, zodat men de kramen kan opbouwen. De buitengewoon opsporingsambtenaren en marktmeester moeten er op toezien dat onbevoegden het gesloten gebied niet betreden. Dit zal door de locatie van kramen grotendeels niet mogelijk zijn.

 • -

  Evenementenorganisaties en deelnemers met een geldige evenementenvergunning mogen de geslotenverklaring zonder aanvraag van een ontheffing betreden.

  • °

   Bij evenementen is het niet realistisch om alle deelnemers een ontheffing te laten aanvragen. De verzinkbare paal staat omlaag, zodat men de kramen kan opbouwen. Evenementenorganisaties moeten er op toezien dat onbevoegden het gesloten gebied niet betreden. Dit zal in veel gevallen door de aanwezigheid van dranghekken niet mogelijk zijn.

3. Ontheffing aanvragen

 

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen via de gemeentelijke website een tijdelijke of vaste ontheffing aanvragen. Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de aanvrager een schriftelijke reactie en wordt het kenteken verwerkt in het kentekenherkenningssysteem.

3.1 Algemene informatie

Aantal ontheffingen

Het aantal ontheffingen per huishouden is ongelimiteerd. De aanvrager dient per ontheffing antwoord te geven op één van onderstaande vragen:

 • -

  Bent u kentekenhouder van het voertuig?

 • -

  Bent u houder van een leasecontract?

 • -

  Staat u geregistreerd als gebruiker van het voertuig?

 

Toegang tot het gesloten gebied

Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, zullen de verzinkbare palen bij aankomst en vertrek van het gesloten gebied automatisch bewegen.

 

Ontheffingen voor motorfietsen

Motorfietsen zijn in het gesloten gebied alleen toegestaan, wanneer de gebruiker in het bezit is van een geldige ontheffing. De gebruiker ontvangt na goedkeuring van de aanvraag een toegangspas met het kenteken van de motorfiets. Gebruikers moeten deze toegangspas altijd bij zich dragen, omdat de buitengewoon opsporingsambtenaren hier op handhaven.

 

Kosten van een overtreding (prijspeil 2019)

De boete voor het inrijden van de geslotenverklaring (figuur 1) zonder geldige ontheffing is € 95,- (exclusief € 9,- administratiekosten).

 

Figuur 1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, verkeersbord C01.

3.2 Ontheffing wijzigen

Door omstandigheden kunnen persoonsgegevens wijzigen. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk aan te passen. Een wijziging kan doorgegeven worden door gebruik te maken van het aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 

Ontheffing wijzigen

Het tussentijds wijzigen van een ontheffing kost geld (legesverordening 1.19.3). Een wijziging doorvoeren kan via het aanvraagformulier op de gemeentelijke website.

 

Intrekken van een ontheffing

De gemeente Lingewaard kan besluiten een ontheffing in te trekken:

 • -

  Als er onjuiste of onvolledige gegevens zijn ingediend;

 • -

  Als men aan de ontheffing verbonden voorwaarden of beperkingen niet is nagekomen;

 • -

  Als niet meer wordt voldaan aan de omstandigheden die bij de aanvraag zijn genoemd of bij opzegging door de ontheffingshouder zelf;

 • -

  Als er veranderingen zijn opgetreden na verlenen van een ontheffing.

  • °

   Overlijden van de ontheffingshouder;

  • °

   Verhuizing van de ontheffingshouder.

 • -

  Als de houder van de ontheffing daartoe een aanvraag indient;

 • -

  Als er misbruik wordt gemaakt van de ontheffing.

4. Processchema

 

Bijlage 1 – Centrum Huissen

Figuur 2: Toegangswegen tot de geslotenverklaring in het centrum van Huissen.