Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
CiteertitelRegeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2011nieuwe regeling

14-03-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

 

 

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a

  Werknemer:de ambtenaar in dienst van de gemeente Lisse met een vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling; de medewerker met wie een arbeidscontract is aangegaan. Alsmede degene die in het kader van een opleiding tijdelijk werkzaam is bij de gemeente Lisse en niet op een andere wijze de reiskosten vergoed krijgt;

 • b

  Werkgever:burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse;

 • c

  Reisafstand huis-werk:enkele reisafstand van het huisadres naar de plaats waar het werk wordt verricht, zoals deze afstand door de route-planner/routenet wordt aangegeven.

 • d

  Vergoeding openbaar vervoer:de kosten volgens vervoersbewijs van bus, tram, trein en dergelijke.

 • e

  Eigen vervoer:er wordt van een vervoermiddel gebruik gemaakt, als (brom)fiets of auto en dergelijke, om van huis naar het werk en v.v. te reizen.

Artikel 2 Werkingsgebied

De werkgever verstrekt de werknemer een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer:

 • a

  als er met openbaar vervoer wordt gereisd;

 • b

  als de afstand huis-werk meer dan 10 kilometer is.

Artikel 3 Hoogte vergoeding

 • a

  De reiskosten voor het gebruik van openbaar vervoer worden volledig vergoed op overlegging van het vervoersbewijs.

 • b

  De basis voor hoogte van de vergoeding voor reizen met eigen vervoer is de reisafstand van huis tot de werkplek, op hele kilometers naar boven afgerond. In bijlage 1 is de tabel met de vergoeding opgenomen, op basis van een werkweek van 5 dagen.

De afdeling Personeels- en Organisatiezaken van de gemeente Lisse bepaalt op de criteria genoemd in artikel 2 of een werknemer voor de reiskostenvergoeding in aanmerking komt. Om in aanmerking te komen de vergoeding woon-werk voor eigen vervoer wordt de afstand van huis naar de plaats waar het werk wordt verricht in enkele reis berekend. De vergoeding wordt in een vast bedrag uitbetaald over de afstand huis-werkplek vice versa. De werknemer ontvangt hiervan bericht bij de aanstelling dan wel een besluit bij de invoering van de vergoeding.

Artikel 4 Periode van vergoeding

De vergoeding wordt per maand uitbetaald.

 • a

  Voor openbaar vervoer is deze vergoeding van toepassing zolang er met openbaar vervoer wordt gereisd;

 • b

  De vergoeding voor eigen vervoer als de reisafstand huis-werk meer dan 10 kilometer is.

De vergoeding wordt uitbetaald over de werkdagen waarop conform het werkrooster op de werkplek van de gemeente Lisse wordt gewerkt.Bij langdurige ziekte, wordt vanaf 6 weken ziekte, de vergoeding per volle maand van ziekte niet uitbetaald. Bij werkhervatting na ziekte worden reiskosten weer uitgekeerd zodra er de eerste werkdag van de maand wordt gewerkt.

Artikel 5 De wijze van vergoeding

De vergoeding wordt bij het salaris uitbetaald.

Artikel 6 Werkingsfeer

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Burgemeester en Wethouders.De regeling treedt in werking op 1 januari 2004.

Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Inhoud

Als je met eigen vervoer of met het openbaar vervoer naar het werk reist heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een reiskostenvergoeding. In deze regeling zijn de voorwaarden en de wijze van betaling opgenomen.

Voorwaarden

 • a

  Openbaar vervoer:als je met het openbaar vervoer reist dan worden de reiskosten volledig vergoed op overlegging van het vervoersbewijs.

 • b

  Eigen vervoer:kom je met eigen vervoer en is de enkele reisafstand meer dan 10 kilometer dan heb je recht op een vaste vergoeding. De hoogte van de vergoeding kun je aflezen uit de tabel die bij de regeling hoort.

Betaling

De vergoeding wordt maandelijks bij het salaris uitbetaald over de werkdagen waarop conform het werkrooster is gewerkt. Bij langdurige ziekte (langer dan 6 weken) wordt de vergoeding per volle maand van ziekte niet uitbetaald. Uitbetaling volgt opnieuw per de 1e van de maand volgend op de datum van herstel.

Meer informatie kun je vinden in de Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.