Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater
CiteertitelBeleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 27
 2. Participatiewet, art. 28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2015nieuwe regeling

11-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 23-01-2015

14Z02354; 14.0016397

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel verlaging in verband met woonsituatie en schoolverlater

De Toeslagenverordening wordt per 1-7-2015 ingetrokken. Dit is een gevolg van de invoering van de Wet Maatregelen WWB 2015. Met deze wet is de kostendelersnorm ingevoerd. Voor aanvragen met ingang van 1 januari 2015 geldt deze norm. Voor cliënten met een bijstandsuitkering op 31 december 2014 geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2015. Vandaar dat de Toeslagenverordening ook tot die laatste datum van kracht is.

De kostendelersnorm komt in de plaats van toeslagen en verlagingen. In de Toeslagenverordening is in artikel 5 geregeld dat de uitkering verlaagd kan worden in verband met de woonsituatie en in artikel 6 als het gaat om schoolverlaters.

Op basis van respectievelijk artikel 27 en artikel 28 van de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om in beide situaties de uitkering te kunnen verlagen. Omdat dit beleid voor de uitvoering gehandhaafd moeten blijven, wordt dit geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 1. Begripsbepaling

Gehuwdennorm: de norm zoals bedoeld in artikel 21 onder b van de Participatiewet.

Artikel 2. Verlaging in verband met woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de Participatiewet bedraagt 20 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn.

Artikel 3. Verlaging schoolverlaters

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de Participatiewet bedraagt voor een alleenstaande schoolverlater vanaf 21 jaar 10 procent van de gehuwdennorm.

 • 2.

  De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de Participatiewet bedraagt voor een alleenstaande ouder vanaf 21 jaar, die als schoolverlater is aan te merken, 10 procent van de gehuwdennorm.

 • 3.

  De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de Participatiewet bedraagt 10 procent van de gehuwdennorm, wanneer één van de belanghebbenden is aan te merken als een schoolverlater.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser op 11 november 2014.

De burgemeester, De secretaris,