Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafonds en verdelingsmaatstaf
CiteertitelSubsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSport, welzijn en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene aanvullende subsidieverordening gemeente Losser

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2011intrekking

23-11-2010

22-12-2009 Nieuwe Dinkellander

30-11-2010, 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafonds en verdelingsmaatstaf 2010

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 15 december 2009 voor het subsidiejaar 2010 de subsidieplafonds en de verdelingsmaatstaf, zoals benoemd in de Algemene aanvullende subsidieverordening gemeente Losser vastgesteld

Deel  

De verdeling van subsidies binnen de hiervoor genoemde subsidieplafonds vindt plaats op basis van het zgn. Tendersysteem (behandeling van de aanvragen om subsidie naar kwaliteit). Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Algemene subsidieverordening gemeente Losser

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 15 december 2009 de nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Losser vastgesteld. De nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Losser treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2009.