Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Losser

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLosser
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen)
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening en infrastructuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening straatnaamgeving en huisnummering, vastgesteld in de raad van 13 maart 1997 en gewijzigd door de raad op 17 april 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 108, lid 1
  2. Gemeentewet, art. 147
  3. Gemeentewet, art. 149
  4. Gemeentewet, art. 156, lid 1
  5. Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201029-09-2010nieuwe regeling

21-09-2010

28-09-2010 Nieuwe Dinkellander

28-09-2010, 06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

De raad van de gemeente Losser;

 

gelezen het voorstel van het college van 3 augustus 2010;

 

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 147 van de Gemeentewet (medebewindstaken), de artikelen 108, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet (autonome taken) en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet (delegatiebesluit);

 

gezien het advies van de commissie bestuur en samenleving;

 

overwegende; dat het wenselijk is voor een juiste en efficiënte uitvoering van de taken van de wet basisregistraties Adressen en Gebouwen, bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders en nadere regels te stellen voor het proces naamgeving en nummering;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende:

Verordening naamgeving en nummering (adressen)