Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie voor specifieke jaarlijkse culturele activiteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent subsidie voor specifieke jaarlijkse culturele activiteiten
CiteertitelDeelverordening specifieke jaarlijkse culturele activiteiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2017nieuwe regeling

24-10-2017

Gemeenteblad 2017, 192450

BenW/2017/03574

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening specifieke jaarlijkse culturele activiteiten

Het doel van de “Deelverordening specifieke jaarlijkse culturele activiteiten” is het behouden en toegankelijk maken van jaarlijks terugkerende culturele activiteiten voor de gemeente en haar inwoners.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Behoud, toegankelijk en zichtbaar maken van jaarlijks terugkerende culturele activiteiten voor de gemeente Maasgouw en haar inwoners;

 • Het bevorderen van de (actieve) cultuurdeelname van alle inwoners van de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria

De jaarlijkse culturele activiteiten moeten toegankelijk zijn voor de gehele gemeente Maasgouw.

Bijdrage

 • 1.

  Stichting Eurofestival: Het bieden van een open podium voor jeugdige hafabra-orkesten. Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 2.

  Stichting Kaarsenfeest Stevensweert: Open laagdrempelig cultureel evenement in de adventstijd. Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 500,00.

 • 3.

  Stichting Maasgouw Mania: Het bieden van een open podium voor jeugdige popmuzikanten. Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 4.

  Stichting Kunst- en Cultuurweekend Maasgouw: Het bieden van een tweedaags laagdrempelig podium voor lokale amateurkunstenaars. Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 5.

  Stichting Linner Revue: Open laagdrempelig cultureel evenement in de kern Linne. Een vast bedrag per twee jaar als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.