Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent vrouwenverenigingen Deelverordening vrouwenverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent vrouwenverenigingen Deelverordening vrouwenverenigingen
CiteertitelDeelverordening vrouwenverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening en de datum van inwerkingtreding zijn bij benadering vastgesteld.

De bekendmaking van de regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening vrouwenverenigingen

Het doel van de "Deelverordening vrouwenverenigingen" is het bevorderen van de sociale vaardigheden en participatie in de maatschappij.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2012.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het ondersteunen van vrouwen in hun streven naar sociale en maatschappelijke participatie;

 • Een bijdrage leveren aan maatschappelijke veranderingsprocessen in kleine kernen.

Subsidiecriteria

 • De vereniging telt ten minste 15 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw;

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Een basis bedrag per vereniging van:

  • -

   tot 25 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 150,00

  • -

   25 tot 50 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 250,00

  • -

   50 tot 100 leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 350,00

  • -

   100 en meer leden woonachtig in de gemeente Maasgouw € 400,00

 • Een bedrag per lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van € 6,50.