Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent individuele inkomenstoeslag Beleidsregels individuele inkomenstoeslag
CiteertitelBeleidsregels individuele inkomenstoeslag
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-201701-01-2016nieuwe regeling

19-07-2016

Gemeenteblad 2017, 209031

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

De begrippen die in deze beleidsregel worden gehanteerd zijn gelijk aan de begripsomschrijving in de Verordening Individuele inkomenstoeslag.

Artikel 2 Inkomen uit (deeltijd-)arbeid

Waar in de verordening gesproken wordt over “aangewezen op een inkomen uit (deeltijd-) arbeid” wordt verstaan het verrichten van betaalde (deeltijd-) arbeid – in dienstbetrekking, eigen bedrijf of zelfstandig beroep - tijdens de referteperiode gedurende 6 maanden, gemiddeld 12 uren per week.

Artikel 3 Ontheffing arbeidsvoorwaarden

Waar in de verordening gesproken wordt over “ontheffing van de arbeidsvoorwaarden” wordt verstaan geheel of gedeeltelijke ontheffing tijdens de referteperiode gedurende 6 maanden, gemiddeld 12 uren per week van de arbeidsverplichting als bedoeld in artikel 9 lid1 sub a Participatiewet.

Artikel 4 Vermogen

De toets van vermogen als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub 3 van de verordening vindt plaats op de datum van de aanvraag.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. De regeling wordt aangehaald als de regeling “Beleidsregels individuele inkomenstoeslag”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Maasgouw op 19 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van gemeente Maasgouw

De secretaris,

De burgemeester,