Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Restauratierichtlijnen bij verbouw en onderhoud van monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRestauratierichtlijnen bij verbouw en onderhoud van monumenten
CiteertitelRestauratierichtlijnen bij verbouw en onderhoud van monumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageRestauratierichtlijnen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Toetsingskader en uitvoeringsrichtlijnen bij planbeoordeling en vergunningverlening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beleidsnota Springlevend Verleden, Vergunningverlening via Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2012nieuwe regeling

13-12-2011

de Ster d.d. 13 april 2012; Gemeenteblad 2012, C no 15

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Restauratierichtlijnen bij verbouw en onderhoud van monumenten

 

 

 

 

Restauratierichtlijnen